Vydání komentované bibliografie české literatury ve francouzštině

České centrum v Paříži ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Francii a Českým literárním centrem CzechLit vydalo komentovanou bibliografii české literatury přeložené do francouzštiny, která je nyní dostupná v knihovně.

Česká literatura ve francouzštině: romány, poezie, divadelní hry, četba pro mládež a komiksy

Katalog 2021

České centrum v Paříži ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Francii a CzechLit – Českým literárním centrem vydává komentovanou bibliografii české literatury ve francouzštině, která je nyní k dostání v knihkupectvích. Publikace, vypracovaná v partnerství s odborníky z francouzské knižní produkce, byla vydána v souvislosti s protiepidemickými opatřeními na počest francouzských nakladatelů s cílem propagovat české autory. Je jak nástrojem pro ty, kdo pracují s knihami, tak čtenářskou pomůckou. 

Panorama české literatury ve francouzštině

Katalog sdružuje odkazy na česká literární díla, která jsou v tuto chvíli dostupná v knihkupectvích. Nezahrnuje tedy vyprodané – byť přeložené a existující – tituly. 

Bibliografii jsme pojali jako průvodce na literární cestě do Čech. Obracíme se sice hlavně na lidi pracující s knihami, přesto doufáme, že se publikace stane nepostradatelnou pomůckou všech milovníků středoevropské literatury,“ zdůrazňuje ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica.

Čtenáři v ní najdou užitečný seznam odkazů na klasickou, moderní i současnou českou literaturu všech žánrů, která jim usnadní cestu k objevení nesmírného literárního dědictví střední Evropy. Knihkupcům může bibliografie sloužit jako informační prostředek, aby objevili nová díla a odbočili z cest dlážděných velkými známými a uznávanými autory. Knihovníci v bibliografii najdou jednak novinky, ale také získají povědomí o tom, kolik mají ve svém fondu vyprodaných a vzácných děl. Pokud jde o nakladatele a překladatele, těm bychom prostřednictvím této publikace rádi poděkovali, povzbudili je v jejich činnosti a sdělili jim, že toužíme po vydání mnoha dalších českých děl a autorů v tak krásném jazyce, jakým je francouzština. Také bychom je rádi ujistili, že jim stojíme po boku a že je v tomto dobrodružství podporujeme a provázíme.

Publikace na počest nakladatelů zrozená v době protiepidemických opatření 

Posláním Českého centra v Paříži je nejen šířit českou kulturu ve Francii, ale také posilovat vzájemnou vazbu mezi oběma kulturami. Vlivem protiepidemických opatření, kdy se rušila řada událostí, například Pařížský knižní veletrh loňského jara, jsme si uvědomili, jak je pro nás všechny literatura důležitá, protože je to svébytný a neobyčejný prostor, kde můžeme cestovat, přemýšlet, případně nahlédnout do jiné kultury nebo s ní navázat kontakt. 

Za prvních protiepidemických opatření jsme založili facebookovou skupinu České virtuální knihkupectví a udivilo nás, jak se dala do pohybu. Otevřel se prostor pro francouzsko-český dialog, což nám dodalo chuť nadále systematicky podporovat knižní odvětví, vysvětluje Delphine Beccaria, odpovědná pracovnice knižního oddělení Českého centra v Paříži a šéfredaktorka bibliografie.

V návalu solidarity s knihkupci a nakladateli po prvních protiepidemických opatřeních otevřelo České centrum ve svých prostorách České pop-up knihkupectví, které se setkalo s velkým úspěchem. Za tím účelem vznikla pracovní bibliografie podávající přehled českých děl přeložených do francouzštiny dostupných na francouzském knižním trhu. Po několika měsících usilovné práce Vám nyní s potěšením představujeme tuto komentovanou bibliografii českých děl, jež jsou v současnosti k dostání v knihkupectvích. Tato publikace vznikla na počest francouzských nakladatelů, kteří na sebe vzali riziko překládání a vydávání knih z tak málo rozšířeného jazyka, jakým je čeština. Zároveň tento soupis představuje praktický nástroj pro odborníky z knižního světa a pohlazení po duši pro milovníky české kultury.

Jak ji získat?

Katalog bude zdarma distribuován do knihkupectví, knihoven, nakladatelství a specializovaných médií. Na požádání jej poskytneme také všem milovníkům české literatury.

Zpráva pro všechny, kdo pracují s knihami

Jste nakladatel, knihkupec, knihovník, novinář nebo bloger se zaměřením na literaturu a chcete se věnovat společné činnosti soustředěné na propagaci české literatury nebo určitého českého autora? Navazujeme partnerství se všemi, kdo by rádi vyzdvihli českou literaturu, třeba formou výloh nebo tematických stolů, různých publikací, sdílením své četby atd.

Neváhejte se na nás obrátit s prosbou o spolupráci na podobném počinu, nebo přejete-li si obdržet výtisky katalogu.

Kontakt - Bibliografie 

Delphine Beccaria : [email protected] 

Kontakt - Média 

Tereza Nováková : [email protected]