Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

České centrum v Paříži nabízí kromě vlastních bohatých programových aktivit v oblasti kulturních a vzdělávacích projektů služby jak pro subjekty z České republiky, tak pro zájemce v zahraničí. 

Pro zájemce z České republiky nabízíme:

Zprostředkování oboustranné výměny informací a kontaktů na potenciální/konkrétní partnery ve Francii (instituce, organizace, asociace, nakladatelství, profesní sdružení, pořadatele a producenty uměleckých/kulturních projektů, umělecké skupiny, odborné školy a kurzy, soubory a jednotlivci) v níže uvedených oblastech: 

film - filmové festivaly, asociace, producenti, distributoři, filmové školy aj.

hudba - hudební agentury, vydavatelství, pořadatelé, producenti, umělecká sdružení, kurzy a školy, rozhlasové stanice aj.

výtvarné umění - galerie, muzea, pořadatelé zvláštních akcí (výstavy ve veřejném prostoru), odborná periodika, kurzy a školy

taneční a dramatická tvorba - divadla, asociace a instituce, divadelní školy, festivaly a přehlídky, producenti, divadelní periodika

literatura - nakladatelství a vydavatelství, sdružení, veletrhy, osobnosti a překladatelé, bohemisté

multikulturní projekty - festivaly, přehlídky, kulturní referáty místní a regionální samosprávy, organizace a sítě, pořadatelé…

média - odborná periodika, média a nahrávací společnosti

kulturní nadace a sítě 

Nabídka služeb pro zájemce ze zahraničí:

  • zprostředkování kontaktů na české instituce z oblasti filmu, hudby, výtvarného umění, literatury, taneční a dramatické tvorby, na festivaly a další organizátory kulturních projektů · ­zapůjčení odborné i krásné literatury v češtině nebo francouzštině, zapůjčení hudebních nosičů a videokazet z produkce ČR · ­pořádání a spolupořádání tematických odborných přednášek · spolupráce s českými studenty během jejich studijního pobytu v zahraničí a s českými profesory během jejich výměnných a výzkumných programů 
  • kurzy českého jazyka

Naši partneři

Oficiální partner Českého centra Paříž:

Institucionální partneři Českého centra Paříž:

   

 

Mediální partneři: