Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cestovní ruch

České centrum v Paříži:

  • pořádá firemní prezentace, výstavy, semináře a další akce
  • poskytuje konferenční služby a informace pro podporu turistického ruchu
  • propaguje české regiony jako cíl pro náročné turisty

 

CzechTourism:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a dále se zaměřuje na konkrétní oblasti cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, kongresový a incentivní turismus a golfový turismus. Úkolem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, zřízené v roce 1993, je prezentovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci v zahraničí a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism spolupracuje s turistickými regiony a podporuje tvorbu jejich produktů, které dále propaguje prostřednictvím své rozsáhlé ediční činnosti, při účasti na akcích v zahraničí (veletrhy) a širokou spoluprací se zahraničními médii. CzechTourism provádí marketingovou činnost v České republice i v zahraničí, kdy využitím výsledků primárního a sekundárního výzkumu přispívá k vytvoření marketingové strategie pro rozhodující trhy. Jednou z nejvýznamnějších činností CzechTourism je rovněž působení prostřednictvím sítě oficiálních zahraničních zastoupení.

Otevírací doba:

od pondělí do pátku : 12h - 18h

Můžete nás kontaktovat na čísle 01 53 73 00 32

 info-fr@czechtourism.com.


Naši partneři

Oficiální partner Českého centra Paříž:

Institucionální partneři Českého centra Paříž:

 

 

 

 

 

                  

 

Doporučujeme :