Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.9.2015 - 10.1.2016

Zastihla je noc

Vernisáž ve čtvrtek 10. 9. 2015 v 18h.

 

 

Kurátor: Anna Pravdová

 

Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu a Moravské galerie v Brně ve spolupráci s Národní galerií v Praze mapuje dosud neznámou kapitolu česko-francouzských vztahů ve výtvarném umění a prezentuje díla českých umělců, kteří prožili druhou světovou válku ve Francii.

Francie byla od poloviny devatenáctého století až do konce třicátých let století dvacátého vyhledávaným cílem českých výtvarných umělců. Jezdili tam za známými mistry, přitahovala je kosmopolitní atmosféra Paříže i bohaté muzejní sbírky. Čerpali tu inspiraci, poznávali nejnovější umělecké směry, snem každého z nich bylo se v Paříži prosadit, uspořádat výstavu, získat uznání pařížské kritiky. S historickým vývojem se povaha česko-francouzských vztahů měnila; za jejich zlatý věk je považováno období mezi dvěma světovými válkami, za jejich dočasný konec pak podpis Mnichovské dohody. A právě období bezprostředně po ní mapuje připravovaná výstava.

Je to doba, kdy do Paříže z Československa přijíždí nová vlna umělců, ovšem ze zcela jiných důvodů než ty předchozí. Změnily se i priority umělců. Pro mnohé, i ty dosud apolitické, se tvorba stává prostředkem občanské angažovanosti a řada z nich na čas podřizuje svůj talent kolektivnímu zájmu. Většina z nich se zapojila aktivně do propagačních akcí, majících za cíl upozornit na tragický osud jejich země.

Výstava s kulturně historickým přesahem představí jejich činnost a tvorbu v předválečné Paříži, francouzském odboji či na útěku z obsazené Francie.

Skupina umělců a intelektuálů v čele s Adolfem Hoffmeistrem založila v PařížiDům československé kultury, kde se scházela kulturní elita, obyvatelé domu však byli zatčeni a na 6 měsíců uvězněni. Tyto traumatizující zážitky se odrazily v jejich tvorbě (kresby A. Hoffemistera ke knizeTuristou proti své vůlimapující tuto epizodu, kresby ze sběrných táborů, obrazy Aléna Diviše a Antonína Pelce vzniklé při útěku z Francie či zpětně reflektující pobyt ve vězení a v internačním táboře na Martiniku). V Paříži byla také založenaSkupina československých výtvarných umělců, která v čele s Františkem Matouškem iniciovala vydání grafického alba, v němž  jejich zemi vyjádřili podporu významní umělci přítomní v Paříži (Picasso, Chagall, Lhote,..). Ve francouzském odboji byli činí napříkladJosef Šíma,sochařJan Vlach, Imro Weiner-Kral, Rudolf Kundera. Výstava bude mít bohatý dokumentární doprovod.

K výstavě již existuje kniha, kterou vydalo nakladatelství Opus a Národní galerie v Praze.

 

Otevírací doba:
středa - neděle 10.00 - 18.00
čtvrtek 10.00 - 19.00
pondělí, úterý zavřeno

 

Moravská galerie

Místodržitelský palác

Moravské náměstí 1a

662 26 Brno
+420 532 169 111

www.moravska-galerie.cz

Místo konání:
Galerie morave de Brno
Datum:

Od: 11.9.2015
Do: 10.1.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala