Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2019 20:00

Zápisník zmizelého

...Vše už bylo, zbývá jen to objevit... V sezóně 2019 - 2020 nabízí skladatel Kryštof Mařatka pařížskému publiku řadu koncertů v Českém centru skrze kterou přibližuje posluchačům tajemství hudební tvorby a tvoří dialog s díly významných skladatelů minulosti. Při této příležitosti byli k účinkování na těchto koncertech přizváni vynikající čeští a francouzští hudebníci, kteří tak svým uměním spoluutvářejí tuto hudební událost plně v česko-francouzském duchu.

KONCERT Č.1.

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let

Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy

Program: Leoš Janáček , Kryštof Mařatka

Účinkují: Jitka Hosprová - viola, Aleš Briscein - tenor, Michaela Kapustová - alt, Coline Infante,
Bernadette Dodin, Barbara Vignudelli  - Paříž, Kryštof Mařatka - klavír

 

Program:

Kryštof Mařatka

Čapí hnízda, koncertní drama pro nahrávku prvních dětských projevů počátku řeči a violu (2008)

přestávka

Leoš Janáček

jeho vlastní nahrávky lidové hudby z roku 1909

Leoš Janáček

Zápisník zmizelého, cyklus písní pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír (1919)

Právě před 100 lety dokončil moravský hudební génius Leoš Janáček jeden ze svých nejpodivnějších opusů, písňový cyklus Zápisník zmizelého; dílo jímž byl zároveň v roce 2004 pokřtěn koncertní prostor Českého centra v Paříži na Janáčkův sál a které uslyšíme ve druhé půli večera. V té první zazní rozsáhlá skladba Čapí hnízda, koncertní drama pro nahrávku dětských hlasů a violu z roku 2008, které svou formou balancuje na rozhraní oratoria, melodramu, hudebního divadla, performance a sólového virtuózního koncertu.
Obě skladby programu spojuje fascinace lidským hlasem jako "okénkem do lidské duše" a využití notace či přímo nahrávky mluvy a zpěvu jako prostředek k poodhalení předobrazu hudby v nejpřirozenějším z lidských projevů, mluvené řeči.
Jako preludium k oběma polovinám programu zazní úryvek vzácné nahrávky lidového zpěvu pořízeném Leošem Janáčkem na fonograf v roce 1909 (!) a večer doplní četba textu Zápisníku zmizelého ve francouzštině.
Koncert ozdobí svým vystoupením skvělí čeští sólisté: Jitka Hosprová - viola, AlešBriscein - tenor, Michaela Kapustová - alt a tři ženské hlasy z Paříže.

Kryštof Mařatka:

Skladatel českého původu žije a pracuje od roku 1994 částečně v Praze i Paříži. Ve své tvorbě těží ze zkušeností jak na české, tak na francouzské umělecké scéně a díky tomu se mu úspěšně daří propojovat oba kulturní světy. Ty se mnohdy vzájemně inspirují anebo zpochybňují, ale především dávají Kryštofu Mařatkovi možnost odhalit nové cesty ve svém hudebního projevu.

http://www.krystofmaratka.com

 

 

Jitka Hosprová:

Jitka Hosprová ztělesnuje dynamické pojetí klasické hudby současné doby. Jako solistka se představila na řadě světových hudebních festivalů a vystupuje s předními českými a světovými orchestry. Společně s harfistkou Kateřinou Englichovou a lucemburským flétnistou Carlo Jahnsem založila v roce 2005 Bohemia Luxemburg trio, se kterým vystupuje v rámci Evropy.

 

 

Michaela Kapustová :

Mezzosopranistka Michaela Kapustová je absolventkou Pražské konzervatoře, poté získala angažmá v Národním divadle v Praze. Vyhrála celou řadu pěveckých soutěží a účastnila se mistrovských pěveckých kurzu u Petera Dvorského a Brigitte Fassbaender. Účastnila se Festivalu Glyndebourn tour po celé Anglii s operou Rusalka. S Národním divadlem byla také několikrát v Japonsku.


Aleš Briscein

Aleš Briscein vystudoval hru na klarinet a saxofon, později i operní zpěv. Účastnil se prestižních festivalů po celém světě -  Edinburgh International Festival, Pražské jaro,..  A vystupoval se slavnými orchestry (Pražská filharmonie, Skotský královský národní orchestr, atd.). Od roku 2004 spolupracuje s Opéra National de Paris, je jedním z nejvytíženějších českých pěvců.

 

 

 

Vstup: 10 

Rezervace na 01 53 73 00 22 nebo paris@czech.cz

SEZNAM VŠECH KONCERTŮ:

1. ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let

Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy

Úterý 15.10. 2019

2. ZÁHADA RUKOPISU H.136

Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů

Čtvrtek 7.11.2019

3. ARBORETUM ČASU

Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?

Čtvrtek 5.12.2019

4. VRCHOLNÉ VIOLONCELLO 

 Vynikající francouzský violoncellista Francois Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve světle moderní a současné hudby

Úterý 14. 1. 2020

5. KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA

Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a komponované soudobé

Úterý 4.2.2020

6. BATALION, kino-koncert

První velký český němý film (1927) doprovázen hudebníky naživo hudbou Kryštofa Mařatkynapsanou na objednávku Musée du Louvre v roce 2002

Čtvrtek 12.3.2020

7. CEMBALO - historické? moderní?

Přední česká cembalistka Monika Knoblochová uvádí klíčové repertoárové, moderní a nové skladby pro tento jedinečný hudební nástroj

Úterý 28.4.2020

8. DOSTAT DAREM, PŘEDÁVAT, VRACET... koncert-projekce

Od nejmladší generace k nejstarší skrze hudbu a napříč filmovým časem

Úterý 19.5.2020

9. NOVÉ SVĚTY

Neznámý klavír v exotických proměnách mikro-intervalových harmonií a orchestrální mohutnosti

Čtvrtek 18. 6.2020

 


Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

15.10.2019 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala