Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.6.2016 19:00

Za Československo

Klavírní recitál skladatele Kryštofa Mařatky, komentovaná kurátorem výstavy "Za Československo" Pavlem Chalupou. Po koncertě bude následovat komentovaná prohlídka výstavy a degustace moravských vín, vybraných Liborem Winklerem, zakladatelem Investičního fondu Pro arte.

 

Program

Antonín Dvořák (1841-1904) - Symfonie č. 9 „Z Nového světa“

(klavírní úprava: Kryštof Mařatka)

1. věta: Adagio – Allegro molto

 

Bohuslav Martinů (1890-1959) - Les Ritournelles (výběr)

Intermezzo II – Andante

Intermezzo I – Andantino

Andante – Poco allegro

 

Kryštof Mařatka (1972) - Improvizace na dvě básně Bohuslava Reynka 

Recitace: Jean-Gaspard Páleníček.

 

Antonín Dvořák - Symfonie č. 9 „Z Nového světa“

4. věta: Allegro con fuoco

 

Kryštof MAŘATKA, skladatel

            „Mám rád rčení, podle kterého by měl vlak jet takovou rychlostí, aby do něho za jízdy mohli vlétnout motýli a posléze z něho volně vylétnout...

Proč tvoříme? Je potřeba tomu „ukrutně“ věřit, protože občas jsme konfrontováni a s nepochopením či odmítnutím, podle fluktuace „logiky“ trhu… I tak se stane, že člověk potká orchestry, hudebníky, dirigenty a pořadatele nesmírné odvahy, kteří, svou inteligencí a svým odhodláním, dokáží vzbudit zvídavost publika a proměnit premiéru v neobyčejnou událost. Možná právě pro ně tvoří člověk... » (K. M.)

            Katalog Kryštofa Mařatky (narozen v Praze) dobře odráží jeho polyvalenci, která nachází svůj zdroj jednakv hlubokých českých kořenech a jednak ve vyživujícím pohledu směrem ke světu, k jinakosti. V  heteroklitickém souboru jeho skladeb tak nalezneme vedle sebe díla jako DRUHOPISY – ateliér lidových hudebních nástrojů českých zemí pro komorní orchestr (2013) či PRAHARPHONA, hudba staré a nové Prahy pro harfu a orchestr (2009) a další, která široce překračují hranice časové i místní, jako např. ASTROPHONIA, koncert pro violu (1998-2002), VÁBENÍ – rituál pravěkých zkamenělin Člověka pro sbor a orchestr (2009-2011) či KNIHU POPELE – smyčcový kvartet in memoriam Z. M. (2012).

 

Výběr z díla

Zvěrohra, sborník antropoidních zpěvů pro soprán a orchestr (2008)

Onyrik, příběhy budoucí a cizokrajné pro jinak temperovaný klavír (2013)

Hypnózy, dechový kvintet (2006)

Melopa, pro cembalo (2008)

Čapí hnízda, babilo-drama pro violu a zvukový pásek dětských hlasů (2007)

Luminarium, koncert pro klarinet a orchestr (2002)

Dolmen, pro violoncello (2011)

Antologie snů, trio pro housle, violoncello a klavír (2002)

Ďáblův kotlík, melodram pro herce (a) klavíristu inspirovaný starou korsickou legendou (2011)

Otisk, naleziště pre-instrumentální hudby paleolitu pro symfonický orchestr (2003)

Čtyřnohá vrána, melodramatická fraška pro dva herce a instrumentální soubor inspirovaný texty Daniila Charmse (2007) – představení o délce 1h20

Exaltum, kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír (1998)

Morana, vítání jara v Čechách – skladba pro dětský smyčcový orchestr, inspirovaná starým lidovým zvykem (2013)

Poèmes, duo pro housle a violoncello (1994)

Bajky, smyčcový kvartet (1996)

Chant G'hai, pro tradiční čínský nástroj suonu a symfonický orchestr (2010)

Sylinx, pro klarinet (2000)

Voja cello, velké sólo pro violoncello (1999)

Melodiář, koncert pro klavír a septet nástrojů (2014)

 

            V letech 2012-13 premiéroval Kryštof Mařatka VÁBENÍ, rituál pravěkých zkamenělin Člověka, šedesátiminutové dílo pro sbor a orchestr, které sám dirigoval s orchestrem Sinfonia Varsovia na Tansmanově festivalu v Lodži v Polsku (listopad 2012). Dílo bylo reprízované Toronto Symphony Orchestrem v Torontu v březnu 2013 a posléze Sborem a Filharmonií Radio France, k zahájení Pražského jara v květnu 2013 a poté v pařížské Salle Pleyel.

            V Mařatkově uměleckém směřování hraje důležitou roli jeho práce dirigenta, která ho již zavedla před řadu symfonických ansámblů v Evropě a Americe, např. Nederlands Kamerorkest v Amsterdamském Concertgebouw, Toronto Symphony Orchestra, PKF, Sinfonia Varsovia Orchestra...

            Jako skladatel měl příležitost spolupracovat se Sborem a Filharmonií Radio France na festivalu Pražské jaro, s Colorado Symphony Orchestra, s Českou filharmonií, s Shanghai Symphony Orchestra, s Orchestre National de France a dalšími.

            Kryštof Mařatka rovněž vystupuje jako klavírista, sólově i jako komorní hráč. V této oblasti často uplatňuje svou vášeň pro improvizaci a pro klavírní dílo Leoše Janáčka, které figuruje v úplnosti na jeho repertoáru.

            Jako příležitostný filmový režisér vytvořil, v letech 2000 a 2008, film Z tvého života, věnovaný jeho vlastnímu otci, Zděňkovi Mařatkovi. Tento významný lékař, narozený v roce 1914, zažil osm různých režimů: v tomto filmovém díle vyvstávají obrysy celého 20. století, na pozadí filozofických reflexí a diskusí několika generací jedné rodiny (74 min. – původní verze ČJ,  FR a AJ titulky, Tomáš Doruška Production - Praha).

            Dílo Kryštofa Mařatky vydává nakladatelství JOBERT – Paříž (bwalther@editions-lemoine.fr).

 

Pro arte

Pro arte, fond založený několika milovníky umění v roce 2012, je jedinou institucí svého druhu v České republice. V jeho středu působí skupina historiků umění, kurátorů a restaurátorů, kteří během čtyř let vybudovali významné portfolio, sestavené především z mimořádných děl českého moderního a současného umění.

Specializací fondu je programové navazování mnohdy zpřetrhaných nitek, jež vždy vázaly evropské umělce v jednom kulturním prostoru. Nejobsáhlejší jsou v Pro arte umělci česko-francouzští, významná část je ale věnovaná i kontextu česko-německému, česko-židovskému, potažmo středoevropskému.

V roce 2015 stál fond u zrodu Nadace uměleckých sbírek, jejímž cílem je vytváření a sdílení vzácných autorských a tematických sbírek ve veřejném prostoru a jejich uchování pro budoucí generace.

 

Vstup volný.

Doporovodný koncert k výstavě Za Československo.

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

17.6.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala