Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.6.2016 19:00 - 30.9.2016

Čeští umělci ve Francii ZA ČESKOSLOVENSKO - Pocta neexistující zemi

Kupka – Mucha – Šíma – Toyen – Štyrský – Heisler – Zrzavý – Hoffmeister – Kolář… Kurátor: Pavel Chalupa. Odborný konzultant: Antoine Marès. Velká výstava ve spolupráci s Investičním fondem Pro arte, ku příležitosti 100. výročí vzniku České, posléze Československé národní rady v Paříži na jaře roku 1916.

 

Vernisáž ve čtvrtek 16. června 2016 od 19h.

 

Výstava bude otevřená

od 17. června 2016 do 30. září 2016

od úterka do soboty od 13h do 20h.

Vstup volný.

 

Seznam vystavených autorů:
Alfons Mucha – František Kupka – Ludvík Strimpl
Jan Zrzavý – Otakar Kubín – Vojtěch Preissig
Václav Radimský – Josef Mařatka – Jan Honsa
František Tavík Šimon – Georges Kars – František Zdeněk Eberl
Josef Šíma – Věra Jičínská – Alén Diviš – František Matoušek
Adolf Hoffmeister – Toyen – Jindřich Štyrský
Jindřich Heisler – Bohuslav Reynek – Kamil Lhoták
Jan Křížek – Jiří Hejna – Jiří Kolář

 

Pocta neexistující zemi

Výstava Za Československo, pocta neexistující zemi představuje od června do září 2016 soubor významných děl českých umělců, kteří pobývali ve Francii v době existence Československa, státu, jehož obrysy se zrodily před sto lety, na jaře roku 1916, na pařížské adrese 18, rue Bonaparte, tedy přímo v místě, kde se výstava koná. Současně je v tomto kontextu francouzskému publiku možné připomenout, že Československo sice už 23 let politicky neexistuje, ale že z kulturní a umělecké mapy Evropy nezmizelo. Čeští i slovenští umělci po celé století nalézali ve Francii prostor nejen k tomu, aby mohli svobodně tvořit, ale také k tomu, aby se aktivně podíleli na vzniku svého státu v roce 1918 či při jeho záchraně po neblahých mnichovských událostech roku 1938, po komunistickém převratu roku 1948 nebo po sovětské invazi roku 1968. Konec konců svoboda je křehká věc. A česká svoboda byla po většinu 20. století (jak říká české rčení i jedna pařížská kresba Františka Kupky) jednou nohou v kriminále. Naše výstava vzdává hold tomu, že je dnes oběma svýma krásnýma nohama venku.

14. 5. 1916 byla v dnešním sídle Českého centra v Paříži, na adrese 18, rue Bonaparte, založena Československá národní rada (původně s mírně zavádějícím francouzským názvem Conseil national des Pays tchèques), v jejímž čele stáli oba budoucí prezidenti první Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Po jejich boku, pověstným třetím vzadu, byl slovenský astronom, vizionář a dobrodruh žijící v Paříži Milan Rastislav Štefánik. V okruhu jejich nejbližších spolupracovníků byli tehdy i dva malíři a političtí kreslíři – František Kupka jako zástupce České krajanské kolonie v Paříži a Ludvík Strimpl, nepostradatelný přítel a spolupracovník Edvarda Beneše. Tato historická náhoda propojuje genia loci s historickou událostí i s uměleckou činností samotných aktérů. Jejich díla jsou na výstavě doplněna tvorbou dalších českých autorů, kteří přijížděli do Francie, a zejména do Paříže (ať už z uměleckých či politických důvodů) v průběhu existence samostatného Československa (1918–1992) v počtu nepřehlédnutelném. Výstava se soustředí hlavně na ty autory, již ve Francii pobývali déle. Z některých se dokonce stali francouzští občané, ale málokdo se dokázal zcela vymanit z emocionálních pout, která ho pojila s bývalou vlastí. Bylo to zejména tehdy, když se ocitla v ohrožení. Jádrem knihy jsou medailony velkých jmen česko-francouzských výtvarných dějin, ve Francii již více či méně známých: jednoho ze spoluzakladatelů abstrakce Františka Kupky, zářivého secesního tvůrce Alfonse Muchy, zakladatele kubistického sochařství Otto Gottfreunda, surrealistů Toyen, Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera, imaginativního malíře ze skupiny Le Grand Jeu Josefa Šímy, krajináře Provence Otakara Kubína, skvělého karikaturisty Adolfa Hoffmeistera či tvůrce vizuální poezie Jiřího Koláře. Vedle nich jsou publikovány profily umělců, kteří francouzskému publiku (a v některých případech ani českému) nejsou příliš známí, ale zanechali ve své době v kosmopolitní Paříži významnou českou stopu. Byli to např. Georges Kars, František Zdeněk Eberl, Tavík František Šimon, Václav Hradecký, Vojtěch Preissig, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Jan Křížek či Jiří Hejna. Současně jsou představeni někteří z autorů, na jejichž tvorbu měl jejich, třebas krátký, francouzský pobyt významný vliv. Jsou to mj. Jan Honsa, Bohuslav Reynek, Kamil Lhoták či Herta Prymusová-Stachová. Jejich biografie nejsou úplné, soustřeďují se záměrně na důvody a okolnosti jejich francouzského pobytu. Ani jejich výčet není a nemůže být úplný. Autoři chtěli výběrem těchto jmen vyzdvihnout uhrančivost Francie v českých očích v kontextu dějinných událostí, z nichž bylo obnovení novodobé české státnosti v roce 1916 na adrese 18, rue Bonaparte pouze tou první v časové ose. Druhou byla zásadní a v posledku i fatální role Francie při vzniku, existenci i zániku první Československé republiky v letech 1918–1938, která vyvrcholila mnichovským diktátem. A konečně role třetí, veskrze kladná a k svobodě inspirující, již Francie hrála v době po komunistickém převratu v Československu roku 1948, po jeho okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 až k sametové revoluci v roce 1989.

 

Výstavu uspořádalo České centrum Paříž, připravili ji Investiční fond Pro arte a Nadace uměleckých sbírek.

Partneři: Paris Design Week, CzechTourism, le FICEP.

 

Díla byla zapůjčena z portfolia Pro arte. Několik dalších obrazů na výstavu poskytli Nadace uměleckých sbírek, Praha; Památník národního písemnictví, Praha; prostor pro umění 8smička, Humpolec; a soukromí sběratelé z Prahy a Paříže.

František Kupka – Vzdor (Černý idol), pastel, kvaš, papír, 49 x 43 cm, 1902 František Kupka – Vzdor (Černý idol), pastel, kvaš, papír, 49 x 43 cm, 1902
František Kupka, Členění a rytmus dějin (Vlna), kresba tuší, kvaš, papír, 31 x 37 cm, ze souboru 106 ilustrací díla Elisée Recluse Člověk a země, 1904-1905 František Kupka, Členění a rytmus dějin (Vlna), kresba tuší, kvaš, papír, 31 x 37 cm, ze souboru 106 ilustrací díla Elisée Recluse Člověk a země,...
Georges Kars – Dívka se žlutými punčochami olej, plátno, 41 x 33 cm, 1923 Georges Kars – Dívka se žlutými punčochami olej, plátno, 41 x 33 cm, 1923
Toyen – Ráj černochů, olej, plátno, 49 x 69 cm, 1925 Toyen – Ráj černochů, olej, plátno, 49 x 69 cm, 1925
Jan Zrzavý – Pobřeží na Île de Sein, olejová tempera, překližka, 27 x 35 cm, 1934 Jan Zrzavý – Pobřeží na Île de Sein, olejová tempera, překližka, 27 x 35 cm, 1934
František Eberl, Dívka s rozepnutou blůzou, olej, plátno, 34 x 26 cm, 20-30. léta 20. století František Eberl, Dívka s rozepnutou blůzou, olej, plátno, 34 x 26 cm, 20-30. léta 20. století
Josef Šíma – Interiér, olej, plátno, 81 x 50 cm, 1950 Josef Šíma – Interiér, olej, plátno, 81 x 50 cm, 1950
Jan Křížek, Idol III, olejová tempera, papír, 43 x 50 cm, 1957 Jan Křížek, Idol III, olejová tempera, papír, 43 x 50 cm, 1957

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 16.6.2016 19:00
Do: 30.9.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala