Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.5.2017 - 8.5.2017

Výstava VIVRE VERRE - RÉVÉLATIONS Paris

Galerie Kuzebauch se představí na mezinárodním veletrhu uměleckých řemesel Révelations, který proběhne v Grand Palais ve dnech 3. - 8. 5. 2017. Pod taktovkou kurátora Petra Nového bude prezentována tvorba skláře Ondřeje Strnadela.

 

České sklářství patří od konce 17. století, kdy bylo v malé zemi uprostřed Evropy vynalezeno křišťálové sklo, k pokladům světové kultury. Během své staleté historie prožilo lepší i horší časy, ale vždy dokázalo nabídnout prvotřídní řemeslo ve spojení s vytříbeným estetickým cítěním. A když v padesátých až šedesátých letech 20. století díky invenci a odvaze českých výtvarníků v čele se Stanislavem Libenským, Jaroslavou Brychtovou, Reném Roubíčkem, Václavem Ciglerem či Vladimírem Kopeckým dokázalo, že může být plnohodnotným materiálem nejen pro oblast užitného, ale i volného umění, otevřely se mu další obzory. Česká sklářská škola, čtyři tvůrčí generace mužů a žen, je stále živá, inspirující a mnohotvárná jak v oblasti využívaných technologií, tak výtvarných přístupů.

Mezi tradiční domény českého umění skla patří hutní technika – náročná práce se sklářskou píšťalou přímo u žhnoucí pece, kdy se jen z pohybu lidských rukou a intenzity dechu rodí neopakovatelné umělecké dílo. To vyžaduje nejen skutečné mistrovství, ale zejména pokoru, aby se z radosti nad ovládnutím řemesla nestala exhibice bez nadčasové výtvarné hodnoty. Sklo je totiž živá hmota toužící po kráse, svéhlavá, nevypočitatelná, která může být pro umělce a jeho představy stejně nebezpečná jako bájné Sirény.

Pražská Galerie Kuzebauch, založená v roce 2012, pravidelně několikrát ročně připravuje výstavy sklářských výtvarníků a výtvarnic, kteří si se sklem rozumějí. Ač dává prostor rozličným uměleckým vizím, specifické místo mezi nimi zaujímají objekty sklářského mistra a tvůrce Ondřeje Strnadela (*1979, Valašské Meziříčí). Jeho většinou oválné nebo kruhové rytmické skulptury s harmonizujícími minimalistickými detaily jsou výtečnými příklady řemesla povýšeného na umění. Vzbuzují emoce a podněcují představivost bez toho, že by idea převyšovala materiál a naopak. Jde o skutečné souznění duše a hmoty, již svým dechem oživil sám výtvarník. Neboť Ondřej Strnadel s touto specifickou matérií dokáže trpělivě rozmlouvat, jsou přáteli, nikoliv konkurenty. A co víc – oba žijí sklem.

PhDr. Petr Nový, kurátor Galerie Kuzebauch - hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE VERRE

ONDŘEJ STRNADEL (*1979)

„Není to nic konkrétního. Nejdůležitější je idea, inspirace, pomocí které se snažím o zachycení příběhu – to je ta náplň. A pak řeším, jaký vztah by k ní měl tvar mít. U řady tvarů nejprve přemýšlím o tom, jaká bude jejich architektura. Ale nejzajímavější pro mě je otázka, jak zkombinovat vnější tvar a vnitřní obsah, aby to fungovalo. Jistěže onou náplní může být i věc, která tvar nádoby deformuje a evokuje příběh, ale pro mě ten příběh zakládá inspirace a její kompoziční umístění v tvaru. Běžnounádobu, od které žádný děj nebo příběh nečekám, si půjdu koupit.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Galerii Kuzebauch

Galerie Kuzebauch byla založena v Praze v roce 2012. Prezentuje výjimečné příklady studiových děl jak mladých, tak zavedených designérů a výtvarníků, kterým tak pomáhá zviditelnit se napříč uměleckými obory a kontinenty. V posledních třech letech se zaměřuje na výstavy sklářských výtvarníků.

Více než sto malých sklářských dílen a skláren po celé České republice umožňuje jednotlivým tvůrcům vlastnoručně pracovat i experimentovat s různorodými sklářskými technikami a vytvářet tak jedinečná díla. Po staletí budovaná tradice českého sklářství stojí nejen na historii, bílém sklářském písku a zručných řemeslnících, ale především na lásce ke sklu a znalostech, které se dědí z generace na generaci.

Majiteli galerie jsou Lucie Havlová a Tomáš Hendrych.

www.galeriekuzebauch.com

FB: Galerie Kuzebauch

 

Révélations, la Biennale internationale des métiers d’art et de création
Galerie Kuzebauch - VIVRE VERRE  | Výstavní stánek F1


Místo konání:

Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Datum:

Od: 3.5.2017
Do: 8.5.2017

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala