Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2017 - 29.10.2017

Výstava Petra Stanického

V rámci projektu Ahead a ve spolupráci s Vysokou školou výtvarných umění ve Štrasburku bude realizována výstava tvorby Petra Stanického a jeho studentů nazvaná "Sklo v umění". Akce se koná v rámci kulturního programu předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

Petr Stanický

Ani na počátku 21. století není pro české sklářské výtvarníky obvyklé, aby své teoretické i praktické vzdělání prohlubovali víceletým studiem v zahraničí. Petr Stanický však za sebou tuto zkušenost má. Ještě v rámci pražské UMPRUM, kde navštěvoval ateliéry sochařství (prof. Kurt Gebauer) a skla v architektuře (prof. Marian Karel), absolvoval pobyty na College of Art ve skotském Edinburghu a Rhode Island School of Design v USA. V zemi za Atlantikem poté absolvoval postgraduální program na New York Academy of Art a pracoval v ateliéru artové ikony Jeffa Koonse. Získané znalosti a rozhled se odrážejí nejen v jeho výtvarné tvorbě, ale i pedagogické činnosti, která začala na střední sklářské škole ve Valašském Meziříčí a pokračovala přes místo asistenta v Ateliéru sochařství II. UMPRUM do Zlína, kde od roku 2008 vede ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati.

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

Vstup volný

 

Místo konání:
Galerie AEDAEN, 1 rue des Aveugles, 67000 Strasbourg
Datum:

Od: 6.10.2017
Do: 29.10.2017

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala