Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.4.2017 - 12.11.2017

Výstava Patrimoine juif en Bohême et Moravie

Stálá mise je patronem výstavy obrazů Henryho Arona Bouhnika z Nadace Valiske organizované v prostorách Muzea Judeo-Alsacien.

 

 

Nadace Valiske je jedna z nejvýznamnějších židovských organizací působících ve frankofonním světě, která již více než 12 let organizuje výpravy s cílem zmapovat odkaz židovské kultury a historie v nejrůznějších státech světa a následně je dokumentuje prostřednictvím kulturních akcí, jakými je  právě např. výstava fotografií Henryho Arona Bouhnika. Zhruba 200 fotografií dokumentuje  historii Židů  na území českých zemí a Moravy.

Výstava bude přístupná veřejnosti až do 30. listopadu 2017.

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

Vstup volný

 

 

Místo konání:
Musée judéo-alsacien, 62a Grand Rue, 67330 Bouxwiller
Datum:

Od: 23.4.2017
Do: 12.11.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala