Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.12.2015 - 11.12.2015

Vliv a dopad středoevropských exulantů na Francii (1945-1989)

Mezinárodní kolokvium

 

 

Až do 80. let minulého století byla otázka exilu mimo sovětský blok mimo střed zájmu francouzských badatelů. Jednak kvůli nedostupnosti pramenů a jednak protože se univerzitní bádání v té době soustředělo téměř výhradně na studium antifašismu a antinacismu. Tíha atmosféry Studené války navíc nadlouho pro mnohé Francouze delegitimovalo jakoukoliv kritiku sovětského systému. Ke změně došlo v důsledku postupného rozpadu a znovunabití samostatnosti států Střední a Východní Evropy – pro které opětné navázání kontaktu s exulanty se stalo součástí procesu nezbytné vlastní rekonstrukce – a díky přítomnosti ve Francii aktéru exilu a svědectvím o jejich zkušenosti.

Od roku 1989 se velká část badatelů zaměřila na tuto emigraci, počínaje obrovským sběrem archivních materiálů a svědectví. Tato práce ještě zdaleka není u konce, ale již teď podstatně postoupila a napomáhá jí vznik struktur ad hoc vytvořených nových struktur a dobře dotovaných programů. Výzkum je tedy na dobré ceště, aby mohl o fenoménu diaspor a exilu podat komplexnější a subtilnější obraz, než jaký v minulosti mohli podávat politické nebo ideologické instrumentalizace.

Toto kolokvium navazuje na kolokvium uspořádané profesorem Józefem Łaptosem a jeho spolupracovníky, které proběhlo 16. a 17. října v Krakově a které bylo zaměřené na polskou emigraci a její roli v reflexi o Evropě v druhé polovině 20. století. Pařížské kolokvium má poněkud širší geografické ambice a přizvalo univerzitní badatele různých generací z Francie i z celé oblasti, která nás zde zajímá.

Především se bude jednat o otázku vztahu s francouzskou společností těchto exilů ve Francii. V čem mohli exulanti ovlivnit pohled, který měla Francie na sovětský blok? Jakým způsobem přispěli k vytvoření vědomostí o jejich zemích původu? Jak fungovali kontakty mezi exulanty a francouzskými decision makery? Tyto a další otázky nám umožní zhodnotit reálnou váhu těchto skupin, nezávisle na dávných tvrzeních, která je chtěla odsoudit „na smetiště dějin“, či na tendencích, které se je snažily legitimizovat nebo delegitimizovat ve jménu zjednodušujících schémat.

 

Toto kolokvium se koná v rámci programu „Stavba vědomí o Střední Evropě“ pořádaném UMR IRICE a Labex EHNE. Těší se podpoře Univerzity Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centrum středoevropských dějin) a GDR Connaissance de l’Europe médiane.

 

PROGRAM

Čtvrtek 10. prosince

Dopoledne 10h–13h

Antoine Marès (profesor při Univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Úvod

Předsedkyně: Marie-Pierre Rey (profesorka při Univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 

- Jan Zatloukal (Palackého univerzita, Olomouc), Role Jana Čepa v českém exilu ve Francii

 

- Jan Rubeš (emeritní profesor Univerzity ULB, Brusel), Prague nad Seinou: několik českých osudů po roce 1968 

 

- Gusztáv Kecskés (vedoucí výzkumu při Ústavu pro dějiny Akademie věd, Budapešť), François/Ferenc Fejtő jako tlumočník Střední Evropy ve Francii

 

- Stanislav Sretenović (dabatel při Ústavu soudobých dějin, Bělehrad), Jihoslovanské exily ve Francii po roce 1945

 

Odpoledne 14h–17h30

Předsedkyně: Catherine Durandin (profesorka při Univerzitě Inalco)

 

- Adrian Corpădean (odborný asistent na Fakultě evropských studií, Klužská univerzita), Monica Lovinescu - Virgil Ierunca, tvrdé jádro protikoůunistického rumunského odboje ve Francii

 

- Matei Cazacu (honorární vedoucí výzkumu při CNRS), Dva rumunské exily (1945-1953, léta po roce 1970)

 

- Béatrice Scutaru (stipendistka Marie Curie, Padovská univerzita), Stavění mostů mezi východem a západem? Činnost Dumitru Tsepeneaga ve Francii

 

- Ana-Maria Cătănuş, (Národní ústav pro studium totalitarismu, Bukurešť), Paul Goma: od horlivého disentu po bouřlivý exil

 

 

Pátek 11. prosince

Dopoledne 10h–13h

Předseda: Antoine Marès (Univerzita Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

- Audrey Kichelewski (vyučující při Štrasburské univerzitě), Polští židé, exulanti jako všichni ostatní?

 

- Lubor Jilek (Ženeva), Mnohojazyčný prostředník Konstanty Jeleński jako esejista, nakladatel a překladatel

 

- Józef Łaptos (profesor Pedagogické fakulty, Krakov), Činnost exulantů v Evropě v době studené války - ‘freedom fighters’ nebo nátlakové skupiny

 

- Inga Kawka (odborná asistentka Pedagogické fakulty, Krakov), Působení Unie poslkých federalistů ve Francii na základě její revue La Pologne en Europe (1951-1978)

 

Odpoledne 14h–17h30

Předseda: Józef Łaptos (profesor Pedagogické fakulty, Krakov)

 

- Joana Nowicki (profesorka při Univerzitě Cergy-Pontoise), Přímý vliv kruhu exulantů Kultury na veřejnou debatu po roce 1945

 

- Lidwine Warchol (docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Od KOR po Solidarność: vliv polských intelektuálů na francouzské

 

- Magdalena Heruday-Kielczewska (odborná asistentka, Poznaňská univerzita), Dům Solidarité v Paříži (1981-1989)

 

- Wojciech Prażuch (odborný asistent Pedagogické fakulty, Krakov), Bývalí středoevropští emigranti v 90. letech vůči integrace zemí Střední a Východní Evropy do Evropské unie

 

Závěr kolokvia

 

 

Pro veškeré informace, spojte se s Antoinem Marèsem, antoine.mares@wanadoo.fr

nebo paní Justine Faure, jst.faure@gmail.com

 


Institut d’études slaves

9 rue Michelet

75006 Paříž

01 43 26 79 18

institut.etudes.slaves@wanadoo.fr

http://institut-etudes-slaves.fr

Místo konání:

Institut d'Etudes slaves

Datum:

Od: 10.12.2015
Do: 11.12.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala