Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.5.2015 14:00 - 18:00

Vize prostoru Střední Evropy

Seminář pod hlavičkou výzkumné skupiny francouzského Národního centra pro vědecký výzkum.

 

 

Seminář "Vize prostoru střední Evropy" si klade za cíl uvedení do kontextu prostoru střední Evropy (Kdo jsou její aktéři, její odborníci a praktiky ) spolu s vedením hlubší a epistemologičtější reflexe nad definicí pojmu střední Evropy (Za jakým účelem, a jakou vizi prostoru pro střední Evropu máme? Podle jakých principů a kritérií lze prostorově střední Evropu zařadit?). Zabývat se budeme také otázkou přesahu definice rozdělení západní a východní části Evropy v kontextu uvedení pojmu Evropy střední.

 

Místo konání:

Institut d’études slaves

Datum:

22.5.2015 14:00 - 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala