Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.10.2019 19:00 - 20:30

Varhanní koncert u příležitosti státního svátku

České centrum připravilo ve spolupráci s Pardubickým krajem a Konzervatoří Pardubice koncert duchovní hudby k příležitosti státního svátku České republiky. Během večera zazní díla českých a světových skladatelů (J.S. Bach, W.A. Mozart, J.K. Kuchař, A.Dvorák, B. Foester, L. Sluka) v podání O. Meisnara (varhany), H. Medkové (soprán) a I. Hlaváčkové (soprán).

 

Program koncertu 

Program koncertu je složen z duchovních skladeb českých i světových skladatelů napříč stoletími od baroka po současnost.

 

John Stanley                   Trumpet Voluntary 

 

Antonio Vivaldi                  Laudamus Te (Gloria)
                                               Domine Deus (Gloria)                                                     

 

Johann Sebastian Bach       Prélude en Do mineur BWV 546
                                      Quia respexit (Magnificat)         

 

Georg Friedrich Händel      Oh, had I Jubal´s lyre (Joshua)                                       

 

Jan Křtitel Kuchař              Fantasie en Sol mineur                                                               

 

Wolfgang Amadeus Mozart   Tu Virginum, Alleluja (Exsultate Jubilate)                      

 

Joseph Haydn                    Nun beaut die Flur (La Création)                                

 

Josef Bohuslav Foerster     Fantasie en Do majeur                                                                          

 

Antonín Dvořák                   Chant biblique n. 10                                                         

 

Luboš Sluka                        Ave Maria II.                                                       

 

Camille Saint-Saëns            Ave Maria                                                                       

 

David German                    Festive Trumpet Tune                                                           

 

 

 

 

 

HANA MEDKOVÁ - soprán

V roce 1997 absolvovala konzervatoř v Pardubicích a roku 2002 koncertní a operní zpěv 

na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátkou domácích i mezinárodních pěveckých soutěží. Své pěvecké umění dále zdokonalovala pod vedením Miroslavy Fidlerové-Sopirové, Nancy Henninger a Antonia Carangela. Již během studií hostovala ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, Státní opeře Praha a Moravském divadle Olomouc. Věnuje  se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, spolupracovala s domácími i zahraničními orchestry (Slovenská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Wroclawska Orkiestra Kameralna Leopoldinum, a další). Její doménou je zejména komorní hudba, repertoár zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost. Z diskografie je zajímavé CD Barvy baroka, s varhaníkem Václavem Uhlířem a trumpetistou Karlem Houdkem. Pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice, kde je zároveň i vedoucí pěveckého oddělení. Od roku 2016 je lektorkou na Mistrovských letních kurzech v Zábřehu na Moravě. V roce 2019 získala doktorát na Fakultě umění University Ostrava. 

 


IVA HLAVÁČKOVÁ - soprán

Své hudební vzdělávání započala na ZUŠ Broumov pod vedením Markéty Šrůtkové. Vedle zpěvu studovala také hru na klavír a na kytaru. Poté pokračovala ve studiu zpěvu  na Konzervatoři Pardubice ve třídě MgA. Hany Medkové, kde nyní navštěvuje šestý ročník. Vedle hudebního vzdělávání se rozvíjela také v technickém směru a úspěšně dokončila magisterský obor anorganická technologie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V průběhu studia absolvovala zahraniční pobyt ve Finsku, kde strávila půl roku  na Åbo Akademi University a kde se také stala členkou komorního uskupení Ensemble Vida.  Pravidelně se účastní mistrovských pěveckých kurzů italského tenoristy Maestra Antonia Carangela a Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh. Během studia se zúčastnila několika operních projektů, ve kterých ztvárnila např. roli Genovieffy v Pucciniho Sestře Angelice, Papagenu v Mozartově Kouzelné flétně či Zuzanku ve Figarově svatbě. Je stálou členkou vokálně-instrumentálního souboru ReBelCanto, se kterým pravidelně jezdí na každoroční turné do Německa.

 

 

ONDŘEJ MEJSNAR - varhany

Své hudební nadání začal rozvíjet na ZUŠ ve Vrchlabí. Dále pokračoval ve studiu
na Konzervatoři Pardubice, kde v roce 2019 získal absolutorium v oboru hra na varhany ve třídě Václava Uhlíře. V současné době zde studuje ještě obor dirigování u Tomáše Židka  a zároveň je posluchačem oboru Muzikologie na HAMU Praha. Kromě sólové činnosti
se věnuje též korepeticím sborů a sólistů, za klavírní doprovody obdržel mnohá ocenění. Jako sbormistr v současnosti vede Ženský pěvecký sbor Donatio Artis v Golčově Jeníkově a od roku 2018 také pardubický komorní sbor Orfeus. Pedagogicky působí na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích. Zajímá se také o stavbu varhan.

 

 

Místo konání:

Eglise protestante Saint-Jean 147 rue de Grenelle 75007

Datum:

26.10.2019 19:00 - 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala