Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.3.2017 19:30

Úvodní přednáška k výstavě Golem! Proměny legendy z hlíny

Uvádí Marc-Alain Ouaknin, filozof, rabín a tvůrce vysílání Talmudiques na stanici France Culture.

 

 

„V biblickém textu má kořen „GLM“, ze kterého vzniklo hebrejské slovo „golem“, mnoho významů. Především nese význam „poskládat“, „složit oblek“ nebo ještě přesněji „složit kabát“ (2. kniha královská 2, 8). Sémantickým roztroušením ze sloves „poskládat“, „složit oblek“ vzniklo podstatné jméno „kabát“ či „hromádka oblečení“ (Ézéchiel 27, 24). Novým posunem významu začal kořen „GLM“ označovat všechno srolované do sebe v jednu beztvarou masu. Z toho vychází slovo „embryo“ znamenající malé tělo zavinuté do klubka, u kterého jsou jednotlivé části těla špatně rozpoznatelné. (Žalmy 139, 16)

Tento význam beztvaré masy přešel do učení Midraš jako neforemná hrouda země nebo hlíny. Odtud pochází pojmenování pro prvního člověka stvořeného z vody a hlíny a oživlého dechem Božím, který ze člověka učinil mluvící bytost. A proto také existuje etymologická blízkost mezi hebrejskými výrazy „adamah“ (země) a „adam“ (člověk).

Mišna ve Výrocích otců stejně jako v traktátu Kelim označuje slovo „golem“ jako „stvoření či předmět, jehož tvorba není dokončena“. Proto je také „embryo“ též označováno jako „golem“. Nástroj, jenž je právě vyráběn se také nazývá „golem“, stejně jako dítě nebo osoba, jejíž vzdělání či výchova ještě nebyly završeny.

V Babylonském talmudu se ze slova „golem“ stalo arménské „glimah“ označující zároveň „kabát, který zakrývá“ a „neforemnou hmotu“. Tyto dva významy jsou spjaty, protože se osoba v kabátu, který zakrývá celou postavu, podobá golemovi – tomu „neforemnému stvoření, u kterého nelze rozlišit jednotlivé části těla“.

„Glimah“ v sobě také nese význam slovesa „srolovat“ nebo „poskládat“, tak jako kořen „GLM“ v Bibli: je to „kabát“ či „plášť“, který zakrývá celé tělo při chůzi a chrání před deštěm, větrem a prachem a který člověk skládá, když si chce sednout, nebo pokud si ho nechce poničit.

„Golem“ v talmudu také znamená „předmět, jež se právě utváří», anebo umělé zvířecí či lidské stvoření. Tento druhý význam se uchoval až do dneška a je často v nevědomosti užíván jako hlavní význam slova namísto významu původního.“

Marc-Alain Ouaknin, extrakt z „Lettres du Golem, Fragile argile“ pro katalog výstavy

(mahJ/Flammarion, 2017)

 

Vstup: 6 €/4 €

 

 


Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan

71, rue du Temple

75003 Paris

www.mahj.org

 

 

Místo konání:

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

Datum:

8.3.2017 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala