Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.6.2017

Janáčkovo trio - hudební četba veršů

Koncert Tria Janáček, které představí tvorbu českých umělců vztahující se k tématice druhé světové války bude doprovázen hudební četbou veršů Hanuše Hachenburga v podání místního divadelního spolku Rodéo d'Ame. Akce se koná v rámci kulturního programu předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

JANÁČKOVO TRIO

Janáčkovo Trio založila klavíristka Markéta Janáčková v roce 2001, ve stejném roce se také poprvé představilo publiku a během svého působení se s mnoha úspěchy stalo souborem reprezentujícím českou hudební kulturu v Česku i v zahraničí. Janáčkovo trio působí ve složení Irena Herajnová - housle (zástupce koncertního mistra České filharmonie), Jan Keller – violoncello (člen České filharmonie) a Markéta Janáčková - klavír. Jméno českého skladatele Leoše Janáčka nese soubor ve svém názvu se souhlasem Nadace Leoše Janáčka od roku 2005. 

Janáčkovo trio vystupuje pravidelně v Česku i v zahraničí, k nejvýznamnějším koncertům tria předchozích sezón patří např. koncert v rámci cyklu komorních koncertů „Concerts autour de Janáček“ v Opera National - Studio Bastille v Paříži, koncert v prestižní nadaci Fundacion Juan March v Madridu, kam bylo Janáčkovo trio pozváno jako jediný český soubor k vystoupení na závěrečném koncertě cyklu české hudby, vystoupení na Pražských premiérách pořádaných Českou filharmonií v Rudolfinu, koncert v Sukově síni Rudolfina v Praze v rámci Českého spolku pro komorní hudbu, kde zaznělo mimo jiné Trio Alfréda Schnittkeho v české premiéře, festival Janáčkův Máj, Třeboňská nocturna, Hudební festival Ludwiga van Beethovena aj.

 

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka. Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu. Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

Vstup volný

Místo konání:
Auditorium du Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, 1 Place Hans-Jean-Arp, 67 000 Strasbourg
Datum:

25.6.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala