Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.11.2018 19:00 - 14.12.2018

Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945

Nenechte si ujít jedinečnou výstavu fotografií Josefa Sudka, pořízených v Praze roku 1945 během posledních měsíců druhé světové války a prvních poválečných dnů. Jeden z nejslavnějších českých fotografů zachytil město probouzející se z noční můry.

 

Jedinečný soubor, fotografická metafora ničivých následků války, byl doposud částečně publikován pouze v kalendáři „Kulturní ztráty Prahy“ roku 1946. Až do dnešního dne tak zůstával, i přes svoji nesmírnou uměleckou a kulturní hodnotu, neznámý.

Na fotografiích, které Josef Sudek pořídil v závěrečných měsících a dnech druhé světové války a prvních dnech míru v roce 1945, můžeme vidět, jak vypadalo město  v přelomovém okamžiku závěru války, poznamenané ničivými válečnými zásahy. Josef Sudek se na třiceti lokacích převážně z Prahy 1 a Prahy 2 zaměřil na zničené památky, ale pronikl také do skladů bronzových plastik určených k roztavení. Fotografie ukazují nejen město, ale i jeho obyvatele, a některé  snímky koncipoval Sudek dokonce jako „živý dokument“, reportáž, zachycující pohyb lidí zejména v oblasti Staroměstského náměstí v závěru a po skončení války.

 

VERNISÁŽ

6. 11. 2018 od 19:00 — za účasti kurátorky výstavy Kataríny Mašterové (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

7. 11. 2018 v 19:00 — s kurátorkou výstavy Katarínou Mašterovou (v angličtině)

 

VÝSTAVA

7. 11. 2018 – 14. 12. 2018
út – so  13:00 – 18:00

Výstava se koná v rámci festivalu PhotoSaintGermain a OFF programu Paris Photo.

 

Těsně po skončení druhé světové války se vydal dnes světově uznávaný český fotograf 20. století fotograf Josef Sudek (1896–1976) do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které zde válka napáchala. Vznikl tak neobvyklý́ soubor bezmála čtyř stovek snímků jak dokumentačního, tak uměleckého charakteru, které zachycují zničené stavby, deinstalované sochy či ochranná protipožární a protiletecká opatření.

Praze se letecké útoky téměř po celou válku vyhýbaly; bombardování zažila až v roce 1945. Do námětu Sudkových fotografií se nejvíce promítly dvě historické události z tohoto roku. Tou první bylo zmýlené bombardování Prahy spojeneckými letadly dne 14. února, jež se dotklo zejména památek jižní části širšího centra (pražských čtvrtí Nové Město a Vinohrady). Mezi nimi se Sudek zaměřil především na oblast velmi poničeného Emauzského kláštera, v jehož interiérech ho zaujala skrytá poetika ruin a nepořádku či světlo prostupující skrz rozpadlé stropy. Ve dnech 5. – 9. května 1945 pak proběhlo tzv. Pražské povstání, které sice přineslo mír a osvobození, ovšem za cenu fatálního poškození Staroměstské radnice. Z tehdy devastovaných historických památek Sudek dokumentoval nejvíce oblast Staroměstského náměstí s obnovujícím se městským ruchem.

Třetí skupinou, která zaujala Sudka jako samostatný́ výtvarný́ námět, bylo skladiště zabavených soch a zvonů na Maninách v přístavu u řeky Vltavy v pražské čtvrti Holešovice, kde fotografoval převážně sochy z pražských pomníků a kostelní zvony naskládané do náhodných asambláží surrealistického vyznění. V souboru pak nalezneme také jednotlivé snímky podstavců na veřejných prostranstvích, ochuzených během okupace o tyto „své“ sochy, protipožárních nádrží, jež často na dlouhou dobu změnily podobu mnoha pražských náměstí, či opuštěnou pražskou barikádu.

 

Josef Sudek

Josef Sudek (1896–1976), legenda české fotografie, je známý především svým obrazovým romantismem a zachycením lyrické atmosféry různých prostředí. Mezi jeho oblíbené fotografické náměty patřily zátiší, okna, zahrady – včetně imaginativních, instalovaných snímků –, pragensie či krajiny, například beskydského pralesa či průmyslového Mostecka. Vedle volné tvorby provozoval ve 20. až 40. letech také zakázkový ateliér. Jeho dílo čítá několik desítek tisíc fotografií a je uloženo ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.

 

Výstavu připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českým centrem Paříž. Výstava je výstupem projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví“ (zkráceně Sudek Project), který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.
Více informací o projektu: www.sudekproject.cz

 

Kurátoři vý stavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Autor nový ch zvětšenin: Vlado Bohdan
Video: Adéla Kremplová
Architektky: Barbara Zedková a Lenka Mrzílková (Studio Miaow)
Adjustace fotografi í: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Barbara Gajewská,
Petra Šemíková
Grafi cký design: Martin Groch a Tim+Tim
Překlady do francouzštiny: Lada Billard, Tereza Křikavová
Produkce: Tereza Koucká, Katarína Mašterová, Martin Pavlis, Veronika Řeháčková
Poděkování: Adam Havlík, Markéta Janotová, Jitka Zámorská

 

 

Vstup zdarma

 

     

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 6.11.2018 19:00
Do: 14.12.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala