Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2018 9:30 - 11:00

Představení Pražského jara 2019

Prezentace 74. ročníku hudebního festivalu Pražské jaro a jeho programu na příští rok 2019, kde se očekává skvělá francouzská účast. Akce za přítomnosti ředitele festivalu Romana Bělora.

Pražské jaro – o festivalu

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se za více než sedmdesát let (založen na jaře 1946) etabloval jako jeden z nejrespektovanějších světových festivalů klasické hudby. K zakládajícím osobnostem festivalu patřil velký český dirigent Rafael Kubelík. V roce 1946 a 1947 si zde odbyl svůj mezinárodní debut později věhlasný dirigent Leonard Bernstein. Od roku 1947 se pevnou součástí festivalu stala rovněž Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, která je od roku 1957 zakládajícím členem Světové federace mezinárodních hudebních soutěží.

Každoročně festival nabízí na padesát koncertů, které nadchnou milovníky velkého orchestrálního zvuku i obdivovatele hudby komorní, příznivce hudby současné nebo ty, kteří se zaujetím sledují nejnovější trendy poučené interpretace hudby minulých epoch. Koncerty se konají ve dvaceti pražských sálech, nejčastěji pak v Dvořákově síni Rudolfina či Smetanově síni Obecního domu.

Program bývá zveřejněn v polovině listopadu, vstupenky jsou v prodeji od 12. prosince. Festival je dle tradic zahájen 12. května a to cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Termín závěrečného koncertu je pohyblivý, festival se zpravidla završí v prvních červnových dnech.

 

Pražské jaro v kontextu česko-francouzských uměleckých kontaktů

Francouzská hudba a francouzští umělci byli součástí programu mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro od samého počátku. Již na prvním ročníku roku 1946 hostoval francouzský dirigent Charles Munch, o dva roky později se na Pražském jaru v podání České filharmonie a francouzského pianisty Emila Baumeho odehrála světová premiéra třetího klavírního koncertu Daria Milhauda.

Následující desetiletí přinesla opakovaná vystoupení desítek francouzských hudebníků – za všechny jmenujme Serge Bauda, Pierra Bouleze, Michela Plassona, ansámbly Les Arts Florissants či Ensemble Intercontemporain, Les percussions de Strasbourg či kompletní sestavu předních francouzských orchestrů.

Pražské jaro tak logicky navazovalo na významné česko-francouzské umělecké styky, které se rozvíjely po staletí. Vzpomeňme na českého skladatele Antonína Rejchu, který v první polovině 19. století působil jako ředitel pařížské konzervatoře, jeho žáky byli Hector Berlioz, César Franck či Charles Gounod. Také o sto let později pozorujeme v Paříži výraznou českou stopu, která ostatně korespondovala se zahraniční politikou první Československé republiky (1918 – 1938), jež se výrazně orientovala právě na Francii. V této souvislosti připomeňme skladatele Bohuslav Martinů, u Alfreda Cortota studující klavíristu Rudolfa Firkušného, výtvarníky Františka Kupku, Jana Zrzavého či Toyen. Během komunistické nadvlády (mezi léty 1948 – 1989) ve Francii nalezla osobní i tvůrčí svobodu celá řada českých umělců – za všechny zmiňme spisovatele Milana Kunderu. Z nejmladší generace jmenujme Ondřeje Adámka, který na sebe upozornil již během studií na pařížské konzervatoři výrazně, či ve Francii působícího skladatele Kryštofa Mařatku.

V novodobé historii pak význam česko-francouzských kulturních vztahů dokumentuje Pražské jaro 2013. Orchestre Philharmonique de Radio France pod taktovkou Petera Oundjiana se stal teprve čtvrtým zahraničním orchestrem, kterému v sedmdesátileté historii festivalu bylo svěřeno Pražské jaro zahájit.

 

Sál Janáček

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

18.10.2018 9:30 - 11:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala