Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2018 - 31.12.2018

Společné století

Rok 2018 bude pro český a slovenský národ obzvláště důležitým rokem, kdy si budeme připomínat několik výročí spojených s významnými historickými událostmi Československa.

 

 

 

Program Českého centra na rok 2018 

Rok 2018 bude výjimečný: jedni z nejvýznamnějších českých malířů, František Kupka a Alfons Mucha, nebo grafici české avantgardy, budou mít v letošním roce ve Francii své velké retrospektivy, a to v Grand Palais, v Musée du Luxembourg a v Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux.

České centrum v Paříži připravilo více než 50 událostí věnovaných výročím roku 2018. Bude to pro francouzskou veřejnost příležitost lépe poznat historii naší země, její literaturu, design, divadlo, hudbu, street art, ilustraci či fotografii, a to prostřednictvím výstav, představení, přehlídek, čtení, debat, koncertů atd.

Zde je výběr nejvýznamnějších akcí příštího roku, jejichž cílem je připomenout historické milníky a představit ikony české kultury.

LEDEN 

V lednu zahájíme náš program kolokviem:

La partition graphique tchèque et slovaque : un phénomène de l’art intermédia : Journée de la recherche et de la création artistique

Tématem dne bude pohled na fenomén grafické partitury z hlediska vzájemného působení myšlenky zvukového vjemu a obrazového vjemu.

 

BŘEZEN

Dejme slovo ženám / 8.3. 2018 v 19H/

Večer u příležitosti Mezinárodního dne žen. České centrum Paříž pořádá ve spolupráci se Slovenským Institutem Paříž a Velvyslanectvími České republiky a Slovenské republiky setkání a debatu na téma postavení žen mezi dvěma kulturami. Hosté : Libuše Gonet-Schulzová ~ Lenka Horňáková-Civade ~ Andrea Salajová ~ Linda Dušková ~ Ivana Balter-Halušková.

 

Erotikon na Festivalu Toute la mémoire du monde / 10.3.2018 v 13H45 /

Rekonstruovanou kopii českého filmu Gustava Machatého z roku 1929 doprovodí živá hudba formace Neuvěřitelno. Exkluzivní projekce proběhne v rámci 6. ročníku festivalu restaurovaných filmů „Toute la mémoire du monde“.


Alois Nebel na festivalu Týden zahraniční kinematografie /11.3.2018 11H00/

Promítání českého filmu Alois Nebel v kině "Les 3 Luxembourg" v rámci festivalu Týden zahraniční kinematografie. Za přítomnosti režiséra Tomáše Luňáka. Akce v rámci výročí 100 let Československa.

Hlavního hrdinu, výpravčího Nebela čas od času přepadá podivná mlha, ve které se mu zjevují výjevy z temné minulosti Čechů, Poláků a Němců na Jesenicku: osidlování pohraničí, obsazení Sudet, transporty Židů, divoký odsun nebo události 50. let, pobyt vojsk Varšavské smlouvy i raný kapitalismus.

Režie: Tomáš Luňák Předloha: Jaroslav Rudiš (komiks) Scénář: Jaroslav Rudiš

 

David Böhm & Jiří Franta - ilustrovaná časová osa  /od 21. 3. 2018/

Nástěnná malba dvou ikon české ilustrace v prostoru schodiště vedoucího do Paris Prague jazz clubu. Dílem umělců Davida Böhma & Jiřího Franty je ilustrovaná časová osa, která obecenstvo hravou formou seznámí s významnými historickými, kulturními, vědeckými i sportovními událostmi od vzniku Československa.

Přes padesát událostí z historie země bude zobrazeno na časové ose o celkové délce přibližně 13 metrů, počínaje vznikem Československa v roce 1918, přiznáním volebního práva ženám v roce 1920, přes atentát na R. Heydricha v roce 1942, úspěch Čechoslováků na Expu 58 v Bruselu, udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi v roce 1984 až k Sametové revoluci v r. 1989 a součastnost.

Časová osa bude slavnostně odhalena za přítomnosti umělců 21. 3. 2018.

 

DUBEN

Výstava - Invaze 1968  /12.4. – 1.6. 2018/

Fotografická výstava kurátorky Dany Kyndrové založená na výběru ikonických fotografií zachycujících události invazi vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 do Československa.

Koncert K. Mařatky ke 100. výročí založení Československa /16.4.2018 20:00 /

Kryštof Mařatka, hudební skladatel žijící mezi Prahou a Paříží, představí své skladby exkluzivně koncipované ke 100. výročí založení Československa. Koncert se koná pod záštitou Jeho Excelence Petra Druláka, velvyslance ČR ve Francii.

 

KVĚTEN 

Česko-francouzský street art /14.5.-16.10.2018/

Jedinečná open-air výstava v centru Paříže představí české streetartové umělce společně s francouzskými současníky, jejichž práce se bude dotýkat společného tématu 100 let od vzniku Československa.
Výstava je pod záštitou pana Petra Druláka, velvyslance České republiky ve Francii, a paní Rachidy Dati, starostky 7. pařížského okrsku.

PROGRAM

Street art performance - tvorba uměleckých děl

14.5. a 15. 5. 2018 // 9H00-18H00
Velvyslanectví České republiky ve Francii, 15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Vstup volný

Výstava

16.5. – 16.10. 2018
Velvyslanectví České republiky ve Francii, 15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Vstup volný

Setkání s umělci

17. 5. 2018 // 19H00
České centrum Paříž, 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris
Vstup volný

 

ČERVEN

Výstava 100 let českého designu  /7.6. – 31.8.  2018/

Design je fenoménem, který - i když je uměleckou disciplínou - intenzivně reflektuje společenské a politické pohyby doby. Při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa se naskýtá příležitost podívat se na 100-leté období ČSR a českého státu z pohledu designu. Český design je založený na kvalitní umělecko-řemeslné práci, kvalitním tradičním materiálu, má za sebou dlouholetou tradici i světový ohlas. V dějinách světového designu zanechal svoji stopu v několika etapách, ať už jde o kubismus nebo světovou výstavu Expo 58.

Ba:zel ~ hudebně-visuální performance v Grand Palais /21.6. 2018 /

České centrum Paříž organizuje v prostoru auditoria Grand Palais koncert vycházející z díla jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. V rámci festivalu Fête de la musique, u příležitosti výstavy Františka Kupky v Grand Palais.

 

ZÁŘÍ

Česko-francouzská ilustrace: Šašek - Sempé  /13.9. – 2.11. 2018/

Konfrontační výstava dvou legend světové ilustrace Miloslava Šaška a J. J. Sempého, která bude paralelně probíhat v prostoru Českého centra Paříž a nedaleké Galerii Martine-Gossieaux.

Miloslav Šašek odešel za studii do Francie v roce 1948, ale nikdy se do své rodné země nevrátil z důvodu komunistického převratu v únoru 1948. Jeho jedenáctiletý pobyt v Paříži, který ho inspiroval k vydání ilustrovaného průvodce pod názvem This is Paris. Tento úspěch ho pak inspiroval k vydání dalších 18 průvodců. 

Dny evropského dědictví / 15. a 16. Září 2018 /

Prezentace dvanácti představitelů české ilustrace a workshop s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou - doprovodný program k Ilustrované Časové Ose. 

České centrum v Paříži, ve spolupráci s Českou školou bez hranic

 

Koncert Jana Leclerc / 25. Září 2018 /

Sté výročí československa s Janou Leclerc Petrášovou a Zdenou Kloubovou.

České centrum v Paříži

 

ŘÍJEN

Setkání s Olgou Sommerovou a promítání filmu o Olze Havlové / 11. říjen 2018/        

 České centrum v Paříži


Svoboda, rovnost, elektřina – projekt Viliama Klimáčka při příležitosti stého výročí československé republiky /27. a 29. Říjen 2018/

České centrum v Paříži


LISTOPAD

Josef Sudek: Praha v ruinách 1945  /8.11. – 14.12. 2018/

Soubor fotografií přibližuje třicet lokací převážně z prostoru Prahy 1 a Prahy 2, které Josef Sudek pořídil v závěrečných měsících a dnech druhé světové války a prvních dnech míru v roce 1945. Zachycují město Prahu a jeho obyvatele v přelomovém okamžiku závěru války, poznamenané nejničivějšími válečnými zásahy. Josef Sudek se zaměřil na zničené památky, ale také na sklady bronzových plastik určených k roztavení. Soubor je fotografickou metaforou ničivých následků války pohledem Josefa Sudka, který se rozhodl v několika snímcích dokonce pro „živý dokument“ – reportáž, zachycující pohyb lidí zejména v oblasti Staroměstského náměstí v závěru a po skončení války. Soubor byl částečně publikován pouze v kalendáři „Kulturní ztráty Prahy“ roku 1946, v dnešní době je tak přes svoji nesmírnou uměleckou i kulturní hodnotu stále neznámý. V rámci festivalu PhotoSaintGermain.

 

PROSINEC

Retrospektiva české kinematografie 

Nejznámější české filmy se budou promítat v Cinémathèque française v Paříži. Výběr českých hraných filmů odráží vývoj Československé republiky, tvůrčí postupy první poloviny šedesátých let, stejně jako důsledky sovětské okupace a počátek normalizace. Kromě klasické české a československé kinematografie zahrnuje i výběr filmů, které mapují myšlenky a novinky našich autorů. Celkový výběr je založen na kontextu, který odráží filmovou produkci založenou na literárních textech českých spisovatelů nebo textech, ze kterých čerpali inspiraci. Budou se mimo jiné promítat i filmy jako "Rozmarné léto" od Jiřího Menzela, "Cesta do pravěku" od Karla Zemana nebo "Adéla ještě nevečeřela" od Oldřicha Lipského.

Adventní koncert / 15. prosinec 2018 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o výročí: https://spolecnestoleti.cz/cs & http://www.ceskozemepribehu.cz/

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 1.1.2018
Do: 31.12.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala