Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.5.2017 20:00

Koncert Jaroslava Šonského a Sylvaine Wiart

Koncert česko-francouzské dvojice Jaroslava Šonského (housle) a Sylvaine Wiart (piano). Na programu výběr z děl Johannese Brahmse, Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

 

PROGRAM

Johannes BRAHMS (1833 - 1897)    Sonátová věta pro housle a klavír

  Scherzo, Allegro

 

Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827)   Sonáta č. 5,  F dur, op. 24 zvaná Jarní 

  Allegro

  Adagio moito espressivo

  Scherzo. Allergo moito

  Rondo. Allegro ma non troppo

 

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904) Mazurek e moll pro housle a klavír, op. 49


Intermission   


Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959) Sonáta  č. 3 pro housle a klavír,  H. 303

    Pocco allegro                

                                               Adagio

Scherzo    

                                                        Lento, pocco allegro           

 

Slovo k programu 

Úvod obstará energická hudba Johannese Brahmse. Jeho Sonátová věta pro housle a klavír vtrhne do sálu jako divoká voda z hor při dubnovém tání. 

Další skladbou, Sonátou č. 5 F dur pro housle a klavír, zvanou Jarní, Beethoven geniálně zhudebnil fenomén tohoto ročního období. Posluchače už více jak 200 let okouzluje svou přímočarostí, svěžestí a zdánlivou prostotou.

Virtuosní skladba Antonína Dvořáka Mazurek zpěvnost jeho předchozích Slovanských tanců, na které svým charakterem navazuje.

Závěrečná Sonáta č. III pro housle a klavír Bohuslava Martinů vznikla v době jeho amerického exilu, mimo vlast, kterou postrádal. V té době ještě netušil, že navždy, neboť situace po II. sv. válce tomuto skladateli nedovolila již nikdy navrátit se do Československa. V této sonátě skladatel jakoby koncentroval všechny lidské tužby, lásku, zoufalství i naději, všechnu hořkost i sladkost světa.

 

Jaroslav Šonský - houslista

Přední houslový virtuos českého původu žijící od roku 1975 ve Švédsku. Na pražské HAMU byl žákem Alexandra Plocka, v průběhu dalších let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů, například u Semjona Snitkovského či Menahema Presslera. Sám později vyučoval a vedl mistrovské kurzy, a to v Kanadě či Brazílii, ale také v Evropě. Řadu let působil v klavírním triu - (EPOS TRIO - BERLIN) spolu s Janem Diesselhorstem (violoncello) z Berlínské filharmonie a s Gesine Tiefuhr (klavír). Jako sólista a komorní hráč koncertoval ve více než dvaceti zemích světa, i při velmi prestižních událostech, například pro švédského krále nebo při poslední zahraniční návštěvě prezidenta Havla v Německu.

Výraznými úspěchy byla jeho vystoupení s brazilskou klavíristkou Patrícií Bretas na mezinárodním festivalu Budapešťské jaro a na několika turné v Brazílii. Připravil i dvě velice oceňovaná turné Norrköpingského symfonického orchestru v ČR (2000 a 2009 – v rámci švédského předsednictví EU). Spolupracoval také na přípravě projektů Martinů Revisited ve Švédsku. Za trvalou a nezištnou propagaci České republiky a její kultury v zahraničí obdržel J. Šonský již v r. 2003 cenu Gratias Agit udílenou ministerstvem zahraničí ČR. Během českých turné vystupoval také například s klavíristkou Jitkou Čechovou, s dirigenty Leošem Svárovským, Stanislavem Vavřínkem, Petrem Louženským a za doprovodu Virtuozi di Praga, Jihočeské komorní filharmonie, Filharmonie Hradec Králové nebo Filharmonie B. Martinů Zlín. Od roku 2008 rozvíjí spolupráci především s francouzskou klavíristkou Sylvaine Wiart. V Praze založil a vede též vlastní smyčcový soubor Martinů Strings Prague. Ve složení repertoáru i v uměleckém zaměření jsou mu vzory Josef Suk, David Oistrach a Henryk Szeryng a také duo Semjon Snitkovsky – Leonora Josiović. Jaroslav Šonský hraje na mistrovský nástroj Jean Baptista Vuillaume.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvaine Wiart - klavír

Vynikající francouzská pianistka, koncertuje po celé Francii a v dalších evropských zemích, ale úspěšně se představila i v USA, Indii, Pakistánu, Egyptě, Turecku či na Srí Lance. Ve své vlasti je vítězkou několika klavírních soutěží, nahrála řadu CD. Vystupovala v duu s flétnistou Dominique Etievant a v triu s violoncellistou Igorem Kiritchenko. Doprovází významná francouzská pěvecká tělesa a sólisty. Působí také na konzervatoři u Versailles. Od roku 2008 vystupuje s houslistou Jaroslavem Šonským, s nímž absolvovala úspěšná turné v Německu, Švédsku a České republice, koncertovali i ve Francii, Dánsku, Švýcarsku a na Slovensku, zde na tradičním festivalu Dny české kultury, vystupuje i se souborem Martinů Strings Prague jako sólistka. Společná vystoupení v duu s J. Šonským byla oceněna řadou kritik, které vyzdvihují vysokou muzikalitu a perfektní souznění dua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Janáčkův sál

Vstupné: 10 €

Snížené: 6 € 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

24.5.2017 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala