Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.11.2019 17:00

Slovensko a Evropa v průběhu století

Slovensko ve všech svých podobách: Diskuze mezi bývalou slovenskou velvyslankyní ve Francii Marií Krasnohorskou a bývalým francouzským velvyslancem na Slovensku Jacquesem Faurem. Ve druhé části večera proběhne dialog mezi slovenskými historiky Michalem Kšiňanem a Bohumilou Ferenčuhovou, kteří se zabývají francouzsko-slovenskými vztahy, a jejich francouzským protějškem Antoinem Marèsem, a to pod vedením zástupce ředitele výzkumné skupiny Poznatky o střední Evropě Paula Gradvohla.

 

Cílem této série přednášek je přiblížit pohledy různých společenskovědních oborů na vývoj Slovenska v posledním století. Přednášky mají zejména ukázat, jak pomáhá slovenská zkušenost, po boku jiných Evropských zemí, mezi kterými je často tou méně známou, pochopit významné fenomény století, jako je posun hranic, zánik a vznik států, přetrvávání nebo zanikání komunit (Maďarů, Němců, Židů, Ukrajinců, Romů atd.), konkurence společenských modelů a proudění imaginárnosti a uměleckých stylů. Všechny tyto fenomény provází rychlá modernizace země a její posun k vzniku národního státu.
Cyklus přednášek je součástí "Roku Milana Rastislava Štefánika 2019-2020", který připomíná sté výročí od smrti tohoto astronoma a generála francouzské armády, Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze zakladatelů Československa.
Cyklus 7 přednášek přístupných široké veřejnosti bude místem setkávání francouzských a slovenských vědců.

První přednáška se bude konat v úterý 26. listopadu na univerzitě Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, amphithéâtre Guizot, 17 h - 19 h 30.

Viz. FR verze textu.

Místo konání:

LA SORBONNE, AMPHITHÉÂTRE GUIZOT, 17 RUE DE LA SORBONNE, 75005 PARIS

Datum:

26.11.2019 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala