Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.11.2018 18:30

Setkání studentů u příležitosti připomenutí událostí roku 1989

Velvyslanectví České republiky pořádá v pátek 16. listopadu 2018 od 18h30 diskusní večer k připomenutí listopadových událostí roku 1989 v Československu. Pozvánka na tento večer platí především pro české vysokoškolské studenty ve Francii, ale rádi přivítáme i další studenty. Hostem večera bude profesor Pavel Barša. Diskuse bude probíhat v českém jazyce.

 

Registrace do 8. listopadu prostřednictvím protocole.paris@mzv.cz.

Pavel Barša vystudoval na brněnské Filosofické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na politickou ekonomii. Poté také na budapešťské Středoevropské univerzitě, kde se zaměřil na politickou vědu. Vyučoval na několika fakultách Masarykovy univerzity (Pedagogické, Filosofické a Fakultě sociálních studií) i na Katedře filosofie Středoevropské univerzity. V současné době je profesorem při Ústavu politologie FF Karlovy univerzity a externím spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Mezi jeho hlavní oblasti zájmů spadají především přistěhovalecké politiky a multikulturalismus v západních zemích, islám v západní Evropě, blízkovýchodní (izraelsko-palestinský) konflikt nebo americká zahraniční politika.

K jeho publikacím patří například Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur? (2001)Politická teorie nových sociálních hnutí (2011) nebo Anarchie a řád ve světové politice (Barša, Pavel – Císař, Ondřej, 2008).

Místo konání:

Ambassade de la République tchèque à Paris 15, avenue Charles Floquet 75007 Paris

Datum:

16.11.2018 18:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala