Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2016 18:00

Setkání s Michalem Ajvazem

Moderátoři: Thibault Deleixhe a Catherine Servant.

 

 

Michal Ajvaz je tvůrcem fantaskních příběhů, básník a esejista, překladatel z němčiny.

Narodil se v rodině ruského exulanta, chemika a překladatele. Po maturitě na SVVŠ studoval na FF UK češtinu a estetiku. Po absolutoriu v roce 1974 pracoval téměř dvacet let v dělnických profesích - mj. domovník, noční hlídač garáží, čerpač vody u firmy Vodní zdroje. Pak si jako redaktor a stálý spolupracovník Literárních novin zvolil svobodné povolání.
Od roku 2003 je Michal Ajvaz zaměstnán v centru pro teoretická studia Akademie věd a Karlovy univerzity.

 

Pořádají: Výzkumné centrum Europes-Eurasie, Katedra bohemistika při Univerzitě Inalco a České centrum Paříž.

 

Kontakty:        

thibault.deleixhe@inalco.fr

catherine.servant@inalco.fr

 

Institut national des langues et civilisations orientales

Sál 5.18 (5. patro)

65, rue des Grands-Moulins

75013 Paříž

Místo konání:

Inalco

Datum:

27.5.2016 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala