Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.11.2018 14:00

Scénické čtení - Válka s mloky

Na počest Karla Čapka, významného českého literáta, zesnulého před 80 lety, vás Association Franco Tchèque de Lyon a Golem Théâtre zvou k objevení jeho mistrovského díla „Válka s mloky“ formou scénického čtení v interpretaci Compagnie Golem théâtre.

Válka s mloky

Román napsán v roce 1935, přivádí lidstvo do područí mírumilovných inteligentních mloků, kteří se bez milosti vykořisťováni stávají efektivní podmořskou pracovní silou. Výměnou za vyráběné zboží vykopávají a přetvářejí pro lidi mořská pobřeží.  Stimulovaná výroba, nové trhy, užiteční jak pro civilisty, tak pro armádu, se mloci rychle stávají základním prvkem světové ekonomiky. Konfrontováni s přelidněním mělčin, ve kterých žijí, hledajíc nový životní prostor, se brzy otáčí proti lidem výbušninami, které jim sami prodávali, a postupně bourají břehy kontinentů, aby zasypali hluboké moře…

Tato smyšlená válka mezi lidmi a zvířaty, roku 1936 představuje vše, co zapaluje svět: nacismus, antisemitismus, víra v pokrok. Tato kniha s humorem představuje satiru o lidech a jejich společnosti. Míchajíc parodii s fantazií, román a filozofickou povídku, se se zdánlivou lehkostí odhaluje pointa, extrémně jasně a temně. Je to překvapivě jakýsi vhled do budoucnosti Evropy o pár let později, Válka s mloky předvídá také ekologické problémy.

Karel Čapek

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích (region Hradec Králové) a zemřel v Praze 25. prosince 1938. Je jedním z nejdůležitějších československých spisovatelů 20. století. Slovo „robot“, které se poprvé objevilo v divadelní hře science-fiction R. U. R. (Rossum's Universal Robots) v roce 1920, pod titulkem v angličtině z českého titulu Rossumovi univerzální roboti, bylo vynalezeno jeho bratrem Josefem z českého slova robota, co znamená „práce“ nebo „nevolnictví“.

 

Místo konání:
37 rue Bossuet, Lyon 6ème
Datum:

17.11.2018 14:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala