Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.6.2015 19:30

Robert Desnos: Muž, který v sobě nesl všechny sny světa

Představení věnované proslulému francouzskému básníkovi, zesnulému v Terezíně. Projekt divadelního souboru Théâtre de l'Imprévu, režie: Eric Cénat. Účinkují: Eric Cénat a Patrice Delbourg.

 

 

"Neuchopitelný, vzpurný, jako merkurová kulička v hrsti dlaně, médium i muž rozhlasu, dobrácký šprýmař a exaltovaný barokní člověk, autor nejkrásnějších zpěvů lásky i frabrikant nejenigmatičtějších textů - Desnos není nikdy tam, kde by ho čtenář chtěl následovat. Je tato různost v tónu, kterou na sebe bere hlas Roberta-ďábla známkou nejistoty nebo protikladu? Zajisté ne. Pouze u něho byla touha vyjádřit poezii ve všech svých možných formách. Dosáhnout jazyka, který by byl lidový a přesný, familiérní a hravý zároveň, to je výsostně moderní cíl.

Vedle Nervala a Hardeleta je jedním z dětí čtvrti Marais, které "v sobě nesly všechny sny světa". Bezpochyby nejinspirovanějším z našich náměsíčníků, nejhravější z jeho přátel surrealistů, novinář svého vlastního dramatu a prorok budoucích časů, Robert Desnos nebyl stvořen pro kolektivní akce a věřil, že nutná svoboda básníka a poslušný militantismus jsou neslučitelní. Kvůli tomu a kvůli jeho prudké lásce k životu až do bahna Terezína chceme tomuto našemu věčnému současníkovi vzdát hold."

Patrice Delbourg


Na programu:

-Evokace Roberta Desnose skrze dvanáct krátkých textů psaných a čtených Patricem Delbourg, skrze které se ukazují různorodé tváře tohoto neobyčejného muže a básníka:
1- Dítě Marais
2- Píseň ulic
3- Surrealistická kolize
4- Automatické psaní
5- Hypnotické spánky
6- Chantefables
7- Šílená láska
8- Humor
9- Průkopník rozhlasové reklamy
10- Tempo pod kůží
11- Toto srdce, které nesnášelo válku
12- Bahno Terezína

- Básně, básně pro děti, dopis z deportace zaslaný Youki, rozhlasový fejeton… z pera Roberta Desnose a v podání Erica Cénata
- Montáž 31 diapozitivů promítaných na plátno s fotografiemi Roberta Desnose a jeho blizkých jakož i s obrazy a kresbami spojenými s jeho texty.

 

Představení mělo svou premiéru ve Francouzském institutu v Praze 4. února 2008.

 

Vstupné: 10 €, snížené vstupné: 6 €

Janáčkův sál

 

www.theatredelimprevu.com

www.patricedelbourg.net

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

8.6.2015 19:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala