Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.2.2018 - 6.4.2018

Rafani v Paříži

Výstava v Českém centru Paříž má za cíl uceleně představit uměleckou skupinu RAFANI francouzskému publiku. Je přehledová a průřezová, z větší části retrospektivní. Díky uspořádání výstavních prostor se jedná o site specific instalaci, kdy skupina pojme prostor umělecky jako celek. Ve spolupráci s galerií Luxfer.

 

Vernisáž : 15. 2. 2018 v 19H30

Za přítomnosti Petra Druláka, Velvyslance České republiky ve Francii, kurátorky Kateřiny Štroblové, galeristy Romana Rejholda a členů skupiny Rafani : Luďka Rathouského, Jiřího Franty a Davida Kořínka

 

Artist's talk & performance Noise : 16. 2. 2018

19H / sál Janáček / a 20H30 / Paris-Prague jazz club /

 

Koncepce výstavy

Výstava v Českém centru Paříž nastíní témata, kterým se umělecká skupina dlouhodobě věnuje. Uvede Rafany jako aktuální součást české kultury, jež tematicky i koncepčně přesahuje lokální kontext a souzní se současnými světovými uměleckými trendy.

Tvorba umělecké skupiny Rafani je obecně srozumitelná a dotýká se problematiky současné globalizované společnosti.

Retrospektiva volně propojí starší a současná díla a poskytne tak ucelený obraz o konzistenci tvorby umělecké skupiny: témata společensko-politická, reflexe mezilidských vztahů, postoje k cizincům a menšinám, působení médií, komunikace, bariéry. Počítá s umístěním různých typů artefaktů: videoprojekcemi, objekty, dokumentárními snímky, intervencemi do prostoru. Využity budou skoro všechny dostupné prostory Českého centra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělecká skupina RAFANI

Skupina Rafani byla založena v roce 2000 a za 17 let své existence se stala nedílnou součástí současné české umělecké scény. Společnými i samostatnými výstavami se představila i v regionu střední a východní Evropy.

V současnosti má pět členů. Jádro její tvorby spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Společnost jim poskytuje témata i formy, s jejichž pomocí je uchopují, nebo se sama stává materiálem, který zpracovávají. Jejich tvorba se zaměřuje na hraniční situace, k nimž nelze zaujmout jednoznačné stanovisko a posouvá obvyklý pohled na společenské jevy. Zviditelňují třecí plochy mezi hodnotami rovnosti a svobody.

Činnost skupiny se odehrává v prvé řadě na poli umění, která je Rafany chápána jako neoddělitelná součást života společnosti, a tedy i jako prostředek, skrze nějž na společnost mohou působit. Za témata si volí sociální jevy, které uchopují uměleckou formou odkazující ke konkrétním souvislostem či využívají jako prostředek přímo určité skupiny společnosti. Myšlenky umělecké skupiny Rafani vycházejí z místních souvislostí, historie, společně sdílených zkušeností. Koncept a práce umělecké skupiny Rafani je možné chápat jako paralelu k postojům většinové společnosti; její umělecký jazyk je chápán a vytvářen v politicko-společenských souvislostech.

Skupina Rafani vystupuje jako komplexní celek, kde jsou jednotlivé umělecké osobnosti záměrně potlačeny. Základem struktury skupiny jsou demokratické vztahy. Kompaktnost skupiny je podporována přísnými skupinovými atributy jako uniformy či logo.

Základními metodami jejich práce jsou mediální strategie, používání konvenčních prostředků ke sdělování pozměněných obsahů a odpovědné přijímání rolí. Akce umělecké skupiny Rafani jsou zaměřeny především na dílčí témata, avšak v komplexních souvislostech. Jejich uměleckou formou je zejména akce a performance.

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o skupině Rafani

 

Kurátorka výstavy: Kateřina Štroblová

Spoluorganizátor : galerie Luxfer

 

 

 

Janáčkův sál

Vstup zdarma

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 15.2.2018
Do: 6.4.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala