Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.2.2018 - 6.4.2018

Rafani v Paříži

Výstavou v Českém centru v Paříži se francouzskému publiku poprvé představí umělecká skupina Rafani. Skupina se za sedmnáct let své existence stala nedílnou součástí současné české umělecké scény. Výstava je připravena ve spolupráci s galeriií Luxfer.

 

Vernisáž  se bude konat dne 15. 2. 2018 v 19H30 za přítomnosti p. Petra Druláka, Velvyslance České republiky ve Francii, kurátorky Kateřiny Štroblové, galeristy Romana Rejholda a členů skupiny Rafani : Luďka Rathouského, Jiřího Franty a Davida Kořínka. 

 

Kurátorka výstavy: Kateřina Štroblová

Spoluorganizátor : galerie Luxfer

Výstava nastíní témata, kterým se umělecká skupina Rafani dlouhodobě věnuje. Tyto okruhy volně propojí starší a současná díla a poskytnou tak ucelený obraz o konzistenci její tvorby: témata společensko-politická, reflexe mezilidských vztahů, postoje k cizincům a menšinám, působení médií, komunikace, bariéry.
Skupina Rafani byla založena v roce 2000. V současnosti má pět členů. Jádro její činnosti spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Společnost jim poskytuje témata i formy, s jejichž pomocí je uchopují, nebo se sama stává materiálem, který zpracovávají.
Jejich tvorba se zaměřuje na hraniční situace, k nimž nelze zaujmout jednoznačné stanovisko a posouvá obvyklý pohled na společenské jevy. Zviditelňují třecí plochy mezi hodnotami rovnosti a svobody.

 

 

 

 

 

 

 

Činnost skupiny se odehrává v prvé řadě na poli umění, která je Rafany chápána jako neoddělitelná součást života společnosti, a tedy i jako prostředek, skrze nějž na společnost mohou působit. Za témata si volí sociální jevy, které uchopují uměleckou formou odkazující ke konkrétním souvislostem či využívají jako prostředek přímo určité skupiny společnosti. Myšlenky umělecké skupiny Rafani vycházejí z místních souvislostí, historie, společně sdílených zkušeností. Koncept a práce umělecké skupiny Rafani je možné chápat jako paralelu k postojům většinové společnosti; její umělecký jazyk je chápán a vytvářen v politicko-společenských souvislostech.

Na základě dílčích témat reflektují obecné problémy a skutečnosti. Přestože vycházejí z lokálního kontextu, jejich umělecký jazyk je srozumitelný a univerzálně použitelný. Skupina Rafani vystupuje jako komplexní celek, kde jsou jednotlivé umělecké osobnosti záměrně potlačeny. Základem struktury skupiny jsou demokratické vztahy. Kompaktnost skupiny je podporována přísnými skupinovými atributy jako uniformy či logo.

Základními metodami jejich práce jsou mediální strategie, používání konvenčních prostředků ke sdělování pozměněných obsahů a odpovědné přijímání rolí. Akce umělecké skupiny Rafani jsou zaměřeny především na dílčí témata, avšak v komplexních souvislostech. Jejich uměleckou formou je zejména akce a performance.

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o skupině Rafani: zde

Více informací o koncertu Rafani v Paris-Prague jazz club: zde 

 

 

Janáčkův sál

Vstup zdarma

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 15.2.2018
Do: 6.4.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce

dní předem