Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.4.2014 19:00

Když hudba vypráví 1. světovou válku

V rámci partnerství Paris bibliothèques s Muzeem 1. světové války v Meaux, uvádí České centrum Paříž jako spoluorganizátor koncert Aude Giuliano, akordeon a Karine Lethiec, viola. Duo si pro posluchače připravilo hudební program s violou a akordeonem, plný emocí, radostných či melancholických, jež vypráví historii lidí zasažených první světovou válkou. Mezi jinými budou uvedena i díla Kryštofa Mařatky. Místo konání: Knihovna Buffon

 

 

Aude Giuliano, akordeon

Karine Lethiec, viola

Hudební program s violou a akordeonem, plný emocí, radostných či melancholických, jež vypráví historii lidí zasažených první světovou válkou.

Pušky ověnčené květinami

O francouzských vojácích, jež se dobrovolně přihlásili na vojnu za první světové války, se často říká, že tak učinili s dávkou naivity, předpokládajíc brzký a hrdinský návrat. Odešli s hlavou plnou písní o válce a patriotismu, doprovázeni hudbou velikánů tehdejší doby, jako byl Polin, Bach, Debussy či Mayol. Skladatelé, píšící o válce, vložili do svých děl  vlastní předtuchy  a představy o válce či zoufalství, jako například Debussy ve skladbě « Stopy ve sněhu » z roku 1913.

Někteří skladatelé byli na frontě, jako například  Ravel, jež vedl vojáky u Verdunu, nebo Durosoir, který na frontě strávil více než 4 roky. Setkával se tam s dalšími hudebníky a společně s nimi následně vytvořil skupinu  « Generálovi muzikanti », uskupení okolo generála Mangina. Hudba je přítomna i v samotném průběhu války, neboť za zvuku polnice vojáci plní rozličné rozkazy a rozeznávají znamení.

Změněný svět

Karine Lethiec  propojováním hudby s historií vypráví o Rakousku-Uhersku, jeho kulturních odlišnostech a hudebních výrazech. Vše začíná v Sarajevu: propuká válka! Co ale vyhlášení války znamená pro ty, jež byli na frontě? V prvé řadě jde o každodenní život: jíst, pít, psát, mýt se… Jedná se také o to, dělat něco vlastníma rukama, o kreativní vyžití; tímto způsobem vznikaly ony zvláštní řemeslné objekty poblíž zákopů. Světová válka je příčinou obrovského sociálního a politického otřesu, který ovlivnil i umělecké vyjádření. Společenské role jsou prohozeny: ženy nastupují na místa, která by jim jinak nebyla svěřena, z umělců se stávají vojáci… Rovnováha mezi státy je narušena a změněna, rýsuje se nová mapa světa. Spojenecké Rusko se ocitá ve víru revoluce a do války vstupují Spojené státy, které budou mít na světové dění určující vliv, dokonce i na hudební scéně (například s příchodem jazzu).

Intimní vize

Pro tento program vybral soubor Calliopée vědomě toto obsazení, které dokáže na jakémkoliv místě vyprávět, skoro jako šeptem do ucha, intimní a nám blízké příběhy, jež jsou vlastní lidem, kteří prožili první světovou válku – vojákovi, muzikantovi, muži i ženě - všem, jež by mohli být našimi pradědečky vojáky, pratetami ošetřovatelkami, otci sirotky…

 

Program:
Písně La Madelon a Viens Poupoule
Fritz Kreisler – Zpěv lásky pro violu a akordeon
Kryštof Mařatka – Čardáš pro violu a akordeon
Maurice Ravel – Kousek ve formě Habanery pro violu a akordeon
Claude Debussy – Kroky na sněhu pro akordeon
Lucien Durosoir – Ukolébavka pro violu a akordeon
Josef Achron – Židovská melodie pro violu a akordeon
Sergej Rachmaninov – Vocalise pro violu a akordeon
Viktor Vlasov – Gulag pro akordeon
Rebecca Clarke – Duo pro violu a akordeon
Jean Sibelius – Valčík pro violu a akordeon
Béla Bartók – Rumunské tance pro violu a akordeon
Scott Joplin – Ragtime pro violu a akordeon

 

Vstup volný - rezervace nutná

Knihovna Buffon
15 Bis rue Buffon

75005 Paříž
01 55 43 25 16
bibliotheque.buffon@paris.fr

 

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

 

 

 

 

 

www.rokceskehudby.cz

Místo konání:

Bibliothèque Buffon

Datum:

10.4.2014 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala