Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.10.2016 - 14.10.2016

Psát válku - psát za války

Mezinárodní kolokvium

 

 

Studium dopisů a osobních deníků umožňuje zdokumentovat celou řadu změn každodenního života poznamenaného vypuknutím války. Dokumenty přibližují atmosféru začátku války v Rakousku-Uhersku, které se vyznačovalo svou různorodou národnostní strukturou. Studium se zaměřuje na tři oblasti: dopisy nebo zápisníky mužů povolaných do války, dopad válečných hesel na běžné obyvatelstvo a jejich okamžité přizpůsobení se novému kontextu, humánní změny a nové uspořádání každodenního života zapříčiněné jednak odchodem mužů do války, jednak prchajícími civilisty.

Jak o prvních zážitcích z fronty píší zmobilizovaní muži? Jak je v jejich dopisech líčena hmotná nouze a lidská krutost válečných bojů? Co dopisy odhalují o životních podmínkách na válečných frontách? Jaký obrázek o běžném životě vojáka si lze představit na základě těchto dokumentů? Jak první týdny a měsíce válečného konfliktu změnily tempo a podmínky života různých národů říše? Jaké jsou odezvy na válečnou propagandu a podporu vojáků? Jsou válečná hesla jako „připravenost, obětavost a skromnost“ v dopisech a denících zachycena a vzata v potaz? Co leze vyčíst z dopisů vyměněných mezi frontou a okolním světem a jak se postupně objevuje povědomí o válce, delší než se původně všeobecně myslelo?  A také jak ti, kteří trpí válkou či jsou její příčinnou, zblízka popisují přemisťování obyvatel zapříčiněné přibližující se frontou? Jak je na uprchlíky nahlíženo a jak jsou přijímáni ve společnosti zmítané začátkem války?

 

Podrobný program:

Místo konání:

Inalco

Datum:

Od: 13.10.2016
Do: 14.10.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala