Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.10.2017 - 13.10.2017

Výstava o Václavu Havlovi - Politika a svědomí

V prostorách Rady Evropy bude slavnostně zahájena výstava Václav Havel: Politika a svědomí. Akce se koná v rámci kulturního programu předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 již od roku 2012 každoročně uděluje Cenu Václava Havla za mimořádný přínos jednotlivce či nevládní instituce k ochraně lidských práv.

Dne 14. října 2017 bude výstava zpřístupněna veřejnosti v prostorách Lieu d'Europe.

 


19. května 2017 začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá Dánsku. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

Vstup volný

 

Místo konání:
Hémicycle du Conseil de l'Europe, Allée de l’Europe, 67000 Strasbourg
Datum:

Od: 9.10.2017
Do: 13.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala