Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.6.2015 15:00

Pocta Rogeru Errerovi 1933-2014

Okolo edice Diaspora (nakladatelství Calmann-Lévy).

 

 

 

Účastníci:

Jacques Lautman, emeritní profesor při Univerzitě Aix – Marseille

Robert O. Paxton, emeritní profesor, Columbia University, New York

Marc-Olivier Baruch, výzkumný vedoucí, EHESS

Otec Jean Dujardin

Franklin Rausky, výzkumný vedoucí Univerzitního institutu Elieho Wiesela

Dominique Bourel, výzkumný vedoucí, CNRS

a Sylvie Anne Goldberg, výzkumná vedoucí, EHESS.

Roger Errera vytvořil edici Diaspora u nakladatelství Calmann-Lévy v roce 1970. "Více, než kdy jindy, napsal, židovská existence, jak jí nazývá André Neher, vyžaduje nové postoje a kritický pohled na staré názory. Edice Diaspora chce této snaze dopomoct."
V roce 2006 uvedl, že Diasporu koncipoval jako "…sbírku kvalitních esejů věnovaných všem aspektům judaismu a židovské existence: religiízním aspektům, historickým, filozofickým, politickým , literárním i kulturním."
Roger Errera rozeznával osm hlavních os mezi 32 tituly, které v edici mezi lety 1971 a 2003 vyšly: religiózní aspekty, historie Židů ve Francii, antisemitismus, sionismus a Izrael, intelektuální životopisy velkých židovských postav, židovské komunity mimo Francii, vztahy mezi Židy a křesťany.
Náš večer se zamyslí nad současným dosahem čtyřicetiletých edičních aktivit Rogera Errery a nad dopadem, který edice Diaspora měla a má pro poznání judaismu a Židů.

 

Roger Errera byl francouzským státním tajemníkem a expertem na ústavní právo. Byl významným podporovatelem českého disentu a později poradcem při vytváření nové polistopadové ústavy.


PROGRAM
Pod záštitou paní Dominique Schnapper, předsedkyně Muzea umění a historie judaismu.

15h
Úvod
Jacques Lautman, emeritní profesor při Univerzitě Aix – Marseille

15h30
Vichy a Židé, revisited 
Robert O. Paxton, emeritní profesor, Columbia University, New York
 

Vichy a Židé po 35 letech, historiografický pohled
Marc-Olivier Baruch, výzkumný vedoucí, EHESS

16h30
Dialog mezi Židy a křesťany: jeho počátky, cesty a úskalí
Otec Jean Dujardin, Franklin Rausky, výzkumný vedoucí Univerzitního institutu Elieho Wiesela

Přestávka

17h45
Diaspora: dějiny a myšlení židovských světů

Dominique Bourel, výzkumný vedoucí, CNRS, Sylvie Anne Goldberg, výzkumná vedoucí, EHESS


Pořádáno s podporou Nadace pro francouzský judaismus.
Program koncipovali a koordinovali Jacques Lautman, Aristide levi a Pierre Saragoussi.


Vstup volný.
Rezervace nutná emailem na adrese reservations@mahj.org nebo telefonicky na čísle 01 53 01 86 48 (od pondělka do pátku od 14h do 17h30).

 

Auditorium

Museum umění a historie judaismu

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paříž

www.mahj.org

Místo konání:

Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Datum:

14.6.2015 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala