Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.4.2014 20:30

Český hudební obzor (od klasiků po naší dobu)

Koncert v rámci Roku české hudby pod taktovkou Pascala Galloise a souboru Prague Modern představí díla Bohuslava Matěje Černohorského, Jana Dismase Zelenky nebo Antonína Dvořáka a dalších. Místo konání: Evangelický kostel Oratoire du Louvre

 

 

 

Program:

Martin Marek (1956) – Salvataggio di due S. pro sólo housle (2004)

Bohuslav Matěj Černohorský – Fuga c moll

Michal Nejtek (1977) – Some Strange Bird pro hoboj a klarinet (1989-90)

Jan Dismas Zelenka – Trio č. 3 B dur

Ivana Loudová (1941) / Claude Debussy – Con umore pro fagot / Syrinx pro flétnu

Ivana Loudová – Smyčcový kvartet č. 3 "Pocta Smetanovi" (1976)

Antonín Dvořák – Terzetto C dur pro dvoje housle a violu

Jan Antonín Rejcha – Dechový kvintet D dur op. 88 č. 2 (2 věty)

 

Pořádá Městský výbor pro kulturní animace 1. okresu.

 

Vstup volný v rámci míst.

 

Evangelický kostel Oratoire du Louvre
1 rue de l'Oratoire

a 145 rue Saint Honoré

75001 Paříž
01 42 60 21 64

accueil@oratoiredulouvre.fr

 

 

Rok české hudby

Pod záštitou mezzosopranistky Magdalena Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla
Čestný president: Jiří Bělohlávek, CBE - šéfdirigent České filharmonie
Politická záštita: Miloš Zeman, prezident České republiky

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.

Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou: u kterého jiného produktu dochází k tomu, aby producent/investor plně financoval a propagoval produkt s českou značkou či logem jako je tomu u českého umění, zvláště hudby (v r. 2004 bylo v zahraničí realizována třetina z celkového počtu cca 1800 akcí, z toho z 90% pouze s finančním krytím zahraničními pořadateli)? Kde jinde, než v umění ještě můžeme smysluplně hovořit o tom, že je „české“?

Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu v zahraničí o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování.

www.rokceskehudby.cz

 

Místo konání:

Eglise Protestante Unie de l’Oratoire du Louvre

Datum:

9.4.2014 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala