Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2013 - 30.7.2013

Pavel Baňka - Infinity/Beyond Infinity

Fotografická výstava v galerii RTR

 

Vernisáž v úterý 14. května od 18h30 za přítomnosti autora

Galerie RTR představuje výstavu českého fotografa Pavla Baňky s názvem Infinity/Beyond Infinity. Jedná se o 20 černobílých fotografií ze stejnojmenné série, pořízených na pobřeží Pacifiku, severozápadně od Spojených států, v letech 1997 až 1999. Součástí výstavy jsou 3 nové, dosud nezveřejněné snímky, vytvořené ze starých fotografií za pomoci digitální manipulace.

Pavel Baňka se narodil v roce 1941 v Praze, měl několik tvůrčích „životů“, které se již několik desetiletí prolínají. Nejprve působil jako fotograf, ale také podporoval jako učitel a mentor celé generace umělců. Byl rovněž kurátorem různých výstav a autorem mnoha textů. Pavel Baňka je osobitý a velice aktivní umělec, využívající různých fotografických rukopisů. Je vtělením českého tvůrčího ducha, po stopách nezávislosti a specifičnosti, která inspiruje a inovuje.

Pod vlivem různorodých zkušeností nabytých během kariéry Baňka alternuje snímky vzešlé ze své fantazie s těmi, které zachytil v realitě. Prvotním záměrem některých z těchto fotografií je podat dokumentární pohled na realitu: najdeme tam například sérii portrétů, pohledů do interiéru či městských periférií, pořízených v různých zemích.

„Přestože jsem si v minulosti uvědomoval krásu fotografie krajiny, považoval jsem ji kvůli jejímu příliš věrnému popisu přírody za něco omezeného v porovnání s vlastním rozhledem. Nakonec mi ale výzvou byla příležitost fotografovat čtyři měsíce v roce 1999 pobřeží. Rozhodl jsem se tedy, že bych mohl zkusit zachytit svou „percepci“ této reality místo zachycování skutečné přírody. Viděl jsem oceány, lesy, trávu na poli, a nebe. Fascinovalo mě, že všechno bylo v neustálém pohybu, všechno se v každém okamžiku proměňovalo, reagovalo na vítr, počasí a světlo. Díky dlouhé expozici jsem mohl provádět různé pokusy, než jsem tyto pohyby a změny zaznamenal v mých snímcích. Nechal jsem téct vodu, ožít listy a trávu, včesat skutečný obraz do emulze filmu. Užíval jsem svého fotoaparátu tak jako malíř užívá svého štětce, aby se nespočetněkrát dotkl obrazu výjevů. Nicméně pro jiné fotografie jsem si vybral konvenčnější postup. Ve všech svých obměnách však fotografie Infinity pokládají stejnou otázku: Je krajina to, co vidíme a pokládáme za realitu nebo cítíme, že je v tom pohledu obsaženo i něco z nás?“   

Série Infinity vytvořená v konkrétním okamžiku a konkrétním místě dává návštěvníkovi pocit, že se ocitá mimo čas i mimo prostor.

„Nehledám žádný rozhodující moment, zmnožuji momenty. Pokouším se dosáhnout jakéhosi středního bodu – úplnosti vjemu, který není objektivní, ale subjektivní.“

Pavel Baňka se snaží na jedné ploše skloubit sen se skutečností, reálné a představované, hmotné a virtuální.

Po tom, co opustil Českou republiku, aby se usídlil ve státu Oregon, Baňka objevoval vyjma několika městských pohledů jako fotografický objekt krajinu. Divoké pobřežní planiny, vlny tříštící se o skály a horizont nekonečna Pacificku museli být pro někoho, kdo vyrůstal v zemi bez moře, silným tvůrčím podnětem a vyvolaly vznik těchto čtyř cyklů: Forests, Hills and Meadows, Skies a Seascapes, představených na výstavě Infinity.

I když je návštěvník stále schopen identifikovat to, co bylo fotografováno, specifičnost místa se ztrácí.

„Když fotografuje moře, pobřeží i linie horizontu se stávají nepostřehnutelnými. Autorovým primárním zájem je redukovat přírodní paletu na smyslnou variaci černobílých odstínů plujících nekonečným prostorem oceánu a nebe. Baňka se snaží tuto paletu prosytit svými vlastními pocity, stejně jako se o to snažil americký fotograf Alfred Stieglitz ve 30. letech ve svém cyklu Equivalents.“ (Anne Tucker)

V sérii Nebe můžeme spatřit paralelu s panoramatickými pohledy na Prahu od Josefa Sudka, které Baňku inspirovaly svou formou, ačkoliv je výsledek dost odlišný. Baňkovy krajiny jsou směsicí mezi reálnem a fikcí.

V sérii Infinity se Baňkovi podařilo znázornit vztah jedinečné reality, kde se jednotlivé prvky mísí v abstrakci. Vybízí návštěvníka, aby se v ní našel, vnořil se do ní.

 

Otevřeno od úterka do soboty od 14h do 19h

 

Galerie RTR
42 rue Volta
75003 Paříž
eétro Temple nebo Arts et Métiers
01 45 26 04 60
info@rtrgallery.com

www.rtrgallery.com

 

 

Místo konání:

Galerie RTR

Datum:

Od: 15.5.2013
Do: 30.7.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala