Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cathy Krier - Klavírní dílo Leoše Janáčka

Recitál ku přiležitosti vydání CD "Cathy Krier, Leoš Janáček: The Piano"

Setkání s J. H. Krchovským v Lucembursku

Čtení a debata moderovaná básníkem Jeanem-Gaspardem Páleníčkem

Středoevrospká pábení

Přehled nových knih o střední Evropě

Mode.cz - Zkušební kabinka

Setkání s českými módními návrháři v rámci Evropské muzejní noci 2013.

Pavel Baňka - Infinity/Beyond Infinity

Fotografická výstava v galerii RTR

Preliminary report

Výstava Zbyňka Baladrána

Pražský filharmonický sbor v pařížské Národní opeře

Gustav Mahler - Symfonie č. 10 (Adagio), Dimitrij Šostakovitč - Symfonie č. 13, Op. 113

Fly Agaric

Zac Gvi, saxophone, clarinette - Jiří Slavík, contrebasse - Fred Thomas, batterie, percussions - Francesc Marco, piano, accordéon.

Ekonomie dobra a zla

Debata v rámci Evropského Cénaclu Českého centra, za účasti ekonoma Tomáše Sedláčka a novináře Philippa Thureau-Dangin.

Equus Press Paris Tour 2013

Během tří dnů budou na různých místech Paříže vystupovat dva autoři žijící v Praze - Louis Armand a Thor Garcia. Louis Armand bude číst ze svých knih Canicule a Breakfast at Midnight a Thor Garcia ze...

Svátek hudby – České a moravské zpěvy a tance v díle Leoše Janáčka

Dětský sbor Aposiopée ; Natacha Bartošek, sbormistryně; Frédéric Lagarde, klavír. Koncert uvede Joseph Colomb, spoluvedoucí portálu MusicaBohemica a člen francouzské Janáčkovy asociace.

Smíšené talenty v Manoir de Langourian

Výstava Aleny Beldové, Borise Jirků a účastníků Ceny jana Zrzavého

Dva týdny české kultury v Nancy

Výstava věnovaná Jiřímu Trnkovi a koncert skupiny Jelení loje

Bach, Zelenka

Collegium 1704, La Maîtrise de Caen

L'Olimpiade

Opera seria Josefa Myslivečka (1737-1781) podle libretta Pietra Metastasia – Městské divadlo Caen.

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90