Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cestovní ruch v Česku a ve Francii: příležitosti a tendence

Debata organizovaná Asociací českých studentů a mladých profesionalů ve Francii v rámci Evropského Cénaclu Českého centra, s účastí ředitele CzechTourism Paříž Filipa Votavy a poradkyně v...

Kinokoncert: Cvrček

V rámci české sezóny v Opeře Dijonu.

Varhaní recitál Ireny Chřibkové

Program: Josef Suk, Petr Eben, Alexandre Guilmant, Jozef Klicka, bedřich Antonín Wiedermann.

Střední Evropa, Východní Evropa a Eurázie v době politických a finančních krizí

Debata ku příležitosti vydání knihy "Přehled zemí Střední Evropy, Východní Evropy a Eurázie 2014", pod vedením Jeana-Pierra Pagého.

Soubor Zelenka

Koncert z děl Zelenky, Fasche, Vivaldiho a Telemanna

Proměn@

Představení souboru Barroco Théâtre

Křížené pohledy

Kolektivní výstava za účasti českého fotografa Karla Setinera.

Bennewitzovo kvarteto

Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Paměti

Bennewitzovo kvarteto a soubor Golem Théâtre

Česká Nej

Dílna zaměřená na šest tématických okruhů: jazyk, gramatika, dějiny, zeměpis, umění a literatura. Pořádají vyučující a studenti češtiny INALCA.

Ikarie XB1

Film Jindřicha Poláka, 1963, 1h24, v původním znění s anglickými titulky.

Mezi nezájmem a obdivem: Česko pohledem francouzských médií, Francie pohledem českých médií

Debata pořádaná ve spolupráci se sdruženám Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, v rámci Evropského Cénaclu Českého centra. Za účasti Fabrice Martina Plichty, stálého korespondenta Le...

Ivan Pinkava - Opuštěné trůny

Vernisáž v pátek 17. dubna 2015 od 18h za přítomnosti autora.

Antonín Rejcha (1770-1836)

Komentovaný hudební večer v podání klavíristy Jeana-Françoise Ballèvra.

J. D. Zelenka

Program: Missa Omnium Sanctorum ZWV 21, Miserere ZWV 57

Tempus fugit

Výstava fotografa Dana Veselského, věnovaná kostelům Broumovska.

Sólový recitál Pavla Šporcla

Houslový virtuóz Pavel Šporcl přednese výběr Sonát a Partit Johanna Sebastiana Bacha. Partner: Schouman Music Management.

Kulturní dědictví 19. století za komunistických režimů

Uvedení čísla 41-42 revue Slovo na téma ohlasů a zneužití kultury 19. století během komunistických režimů. Za účasti Iryny Dmytrychynové, Andráse Kányádiho, Anny Leyloyan-Yekmalyanové a Catherine...

Týden české a slovenské kultury

Lotrinská univerzita, Fakulta literatury a humanitních věd. Pod záštitou J. Exc. paní Marie Chatardové, Velvyslankyně ČR ve Francii a Stálá představitelka ČR při UNESCO.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66