Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Gottland

Film Viery Čákanyové, Petra Hátleho, Rozálie Kohoutové, Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské, na motivy slavného knižního bestselleru Gottland od novináře Mariusze Szczygieła, 1h40, ČR, Polsko, Slovensko,...

Pat a Mat

Cyklus pěti animovaných filmů Marka Beneše, ČR, 2002, 40 min.

Pat a Mat

Cyklus pěti animovaných filmů Marka Beneše, ČR, 2002, 40 min.

Setkání s Michalem Ajvazem

Moderátoři: Thibault Deleixhe a Catherine Servant.

Aubade

Vendula Urbanová, klavír; Claire-Marie Systchenko, zpěv, recitace; Nicola Giosmin, klavír; Eliška Horehleďová, flétna.

Jak dostat českou kinematografii do světa?

Debata v rámci filmového festivalu Czech-in pour le cinéma tchèque.

Dílny nových divů 3 - Klára Omiliaková & Milan Bočkay

Nostalgická Futuristka a platónský Falšovatel

Dílny nových divů 4 – Otis Laubert

O „blešotrhovství“ jako druhu výtvarného umění

Dílny nových divů 5 – Igor Minárik & Eva Mináriková

Vysoká hra souběžných světů & tapisérie pro cestování v čase

Dílny nových divů 1 - Albert Marenčin

aneb Vynález patasurrealismu Albertem Marenčinem, Regentem Ubudoxologie pro Slovensko a přilehlé oblasti

Přemysl Havlík - Výběr z díla 1998-2016

Vernisáž ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 19h za přítomnosti autora.

Asistované reprodukce

Celodenní prezentace na témata asistované reprodukce, gynekologie, andrologie a embryologie.

Dětský sbor Aposiopée

Závěrečný koncert Masterclass Marie-Claude Solanetové se zpěváky dětského soru Aposiopée, který bude probíhat v Českém centru od 25. do 30. dubna.

Česká mše v Paříži a setkání s biskupem Václavem Malým

Jménem České katolické besedy v Paříži bychom Vás rádi informovali o konání příští české mše v Paříži a setkání s biskupem Václavem Malým.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Kalendář