Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Diskusní úterky 2002- Konference č. 1

"Keltové naši společní přátelé"

Koncert č. 1 - Cyklus Bohuslav Martinů

Soubor Calliopée zahraje skladby B. Martinů a I. Stravinského.

Kaféidées - Stránky z české literatury I.

Jan Ámos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

Středoevropští pábitelé

Povídání o středoevropské literatuře.

Setkání studentů v klubu Českého centra

Tradiční setkání studentů.

Majáky pro svět

V rámci cyklu Kaféidées.

Paris-Prague Jazz Club

První český jazzový klub ve Francii.

Cesty Wolinského

Vernisáž výstavy známého francouzského karikaturisty.

Mikuláš v Českém centru

Do Českého centra zavítá mezi děti Mikuláš, čert a anděl a rozdá jim mikulášskou nadílku.

Soubor La Camusette

V rámci cyklu Musicolores.

Vánoční trh

Vánoční tradice v Čechách.

Setkání studentů

Setkání studentů v klubu Českého centra.

Duch vína

Představení českých vinic, vinařů a vín…

Hudba v českých zemích

Křest knihy francouzského muzikologa Guy Erismanna.

Židovský humor

V rámci cyklu Kaféidées – spisovatel, lékař, vypravěč, kronikář a rozhlasový hlasatel André Nahum povede večer na dané téma.

Chtěl bych, aby bylo pořád jaro

Divadelní představení na motivy B. Hrabala „Svatby v domě“ představí divadelní soubor Theatre du Grotesque.

186 187 188 189 190 191 192 193