Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

České dny v Sofii

Akce ke státnímu svátku ČR.

Noc s... Vladimír Holan

Divadelní představení inspirované dílem Vladimíra Holana.

Nemiluji Tě

Recitál Elise Archambault (soprán) – procházka áriemi minulého století.

Propast propasti

Divadelní představení na motivy Rimbaudova díla „Sezóna v pekle“ o imaginárním setkání Vladimíra Holana a Artura Rimbauda.

Duch a válka

Přednáška profesora moderních dějin na Sorboně Oliviera Chaline o bitvě na Bílé Hoře a době pobělohorské.

Mezinárodní kolokvium o T. G. Masarykovi

Mezinárodní kolokvium historiků, filozofů, sociologů a dalších specialistů na osobnost T. G. Masaryka v Senátu.

Duch Saint Germain

Jazzový festival.

Lukáš Kándl: Pocta Audubonovi

Výstava malíře Lukáše Kándla.

Ravelovy zdroje romantismu

Klavírní recitál Liany Baronaite.

Kaféidées 2002 - Stránky z české literatury V.

Latinská a česká humanistická literatura

Odrazový můstek pro mladé talenty

Soutěž pro mladé jazzové hudebníky.

Hoboj a flétna od romantiky do současnosti

Koncert Vladislava Borovky (hoboj) a Hany Knauerové (flétna).

Paříž - Praha: České umění a literatura 20. století

V rámci cyklu Diskuzní úterky 2002 – 5. konference cyklu pod vedením Antoina Marese.

Francouzská hudba 18. století

Koncert francouzských kantát.

Kaféidées - Stránky z české literatury IV

Milostný dialog v barokní poezii

Klavírní recitál Davida Fraye

Na programu skladby Haydna, Schonberga a Liszta.

Koncert českého tria v Tinchebray

Petr Růžička (housle), Vladislav Borovka (hoboj), Lukáš Polák (violoncello) zahrají skladby Bartóka, Bacha, Schulhoffa, Kleina a dalších.

Café Universum

Vernisáž a výstava ilustrací Jiřího Slívy.

Jaro básníků

Tanečnice Milca Mayerová v hudebně literárním a tanečním večeru inspirovaném tvorbou Karla Teigeho a Vítězslava Nezvala.

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188