Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Dnes večer budeme tančit polku

V rámci pravidelných měsíčních hudebních pořadů MUSICOLORES se koná v ČC poutavý večer o hudbě, s hudbou a s tancem. Krátkou přednášku o polce bude mít JF Ballevre, který obstará i klavírní...

koncert Trio Aloe

České trio Aloe ve složení L.Borovka, J.Brabec a T. Frantis přednesou skladby Martinu, Schulhoffa a Tomasiho.

Liebigova sbírka- přednáška Markéty Theinhardt

V rámci pravidelných debatních pořadů Diskuzní Úterky se koná přednáška dr Markéty Theinhardt z University Sorbona o sbírce obrazů H. Liebiga, která nyní patří Liberecké galerii. Přednášku provází...

Krátkometrážní dopoledne

V rámci akce Týden zahraničních kultur se koná v kině Balzac přehlídka krátkometrážních filmů na téma Mám tě rád ... z dálky .

NOC KLASICKÉ A SOUDOBÉ HUDBY

V ČC zazní hudba Litevce Barkauskase, Brahmse, Ondřeje Adámka, Zemlinského, Dolinové, Mařatky, Japonce Nemota, Desbazeille ....

Cizinče, mám tě rád ... z dálky

Setkání na téma cizinců.

PŘEHLED STŘEDOEVROPSKÉ LITERATURY

PALABRES čili Přehled středoevropské literatury se pravidelně odehrává na půdě ČC. Tentokrát se překladatelé, novináři, spisovatelé a vysokoškolští učitelé budou zabývat dílem Milana...

Mezinárodní setkání studentů

Tradiční setkání studentů.

Komunismus a existence I

Cyklus literárních a divadelních pořadů v režii Jeana-Gasparda Páleníčka

TRIO DES ISCLES

Na tomto koncertě zazní hudba B. Martinů, L. Březiny a C. Saint Saense.

Diplomacie a láska

Bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý velvyslanec ve Francii, v Belgii a ve Švýcarsku, Jaroslav Šedivý bude mluvit o vztahu kněžny Zaháňské a Metternicha.

Gastronomické výměny

Gastronomické výměny s Portugalskem

Setkání studentů

První z pravidelných setkání českých a francouzských studentů v tomto školním roce.

Liebigova sbírka 2

Docentka Markéta Theinhardt bude hovořit na téma Sbírka francouzských obrazů H.Liebiga z Liberce. Docentka vyučující na Universitě Paris IV Sorbonne, paní Markéta Theinhardt představí publiku...

Tři mušketýři

Adolf Born bude ve sklepních prostorech ČC Paříž vystavovat své ilustrace ke Třem Mušketýrům, které vydá francouzské nakladatelství Grund. Born se již ve Francii proslavil svými ilustracemi k La...

Praha - paměti noci

ČC Paříž vystaví fotografie českého fotografa Petra Župníka.

KINEMATOGRAF

PROMÍTÁNÍ ČESKÝCH FILMŮ

KINEMATOGRAF

PROMÍTÁNÍ ČESKÝCH FILMŮ

KINEMATOGRAF

PROMÍTÁNÍ ČESKÝCH FILMŮ

KINEMATOGRAF

PROMÍTÁNÍ ČESKÝCH FILMŮ

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180