Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kulturní událost - pojmenování sálu ČC - JANÁČKŮV SÁL

Kulturní událost roku 2004 - velký sál Českého centra bude slavnostně pojmenován na JANÁČKŮV SÁL. Za přítomnosti pana velvyslance Pavla Fischera, představitelů Ministerstva kultury ČR a dalších...

První kosmonauti

Ing Patrick Bouly bude hovořit o prvních kosmonautech ve vesmíru.

Koncert - Komorní orchestr z Bratislavy

Koncert se koná za podpory Sacemu a Nadace Martinů Praha.

Vánoční trh

Prodej typických českých vánočních ozdob ve vstupní hale.

Svatý Mikuláš

Jako každoročně, i letos se Mikuláš dostaví do Českého centra. Děti dostanou malý dárek a shlédnou animovaný film pro děti Horác a kouzelný les od Stanislava Remeše.

Komunismus a existence IV

Disent - Zbyněk Hejda

Koncert Musicolores - Vzpomínání

Klavírista Jean Francois Ballevre (žák profesora Josefa Páleníčka) přednese Janáčkovu skladbu PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU a Enescovu skladbu DOJMY Z DĚTSTVÍ. Na housle hraje Eliad Florea.

Koncert Trio des Iscles

4. koncert cyklu Sonáty a variace Bohuslava Martinů .

Koncert Jan Talich a Kvarteto Joachim

České centrum pozvalo hudebníky Kvarteta Joachim. Na tomto výjimečném koncertu zazní Kvartet (kreace) od Piotra Mosse, Kvintet pro smyčce od A.Dvořáka, Kvartet č.2 od Brahmse. Koncertu se zúčastní...

Koncert mladých talentů

18 hodin České centrum pořádá Koncert mladých talentů ve spolupráci s Národní Konzervatoří. V první části večera zazní skladby Liszta, Albenize, Ravela v podání mladého klavíristy Maxima...

Koncert mladých talentů

České centrum ve spolupráci s Národní konzervatoří v Paříži pořádá koncert mladých sólistů. Ve 20 hodin zazní v podání sopranistky Kelly Hodson a klavíristky Christelle Abi-Nasr skladby Flahertyho,...

Československé legie a zrod Československa

Projekce filmu Milana Maryšky o Československých legiích. Po promítání bude následovat debata řízená panem profesorem Antoinem Maresem, ředitelem Ústavu slovanských studií.

Koncert mladých sólistů

Koncert mladých sólistů. V 18 hodin hraje kvartet Alma ve složení A.E.Medouze, housle, M.Rouchaleau, housle, Claudine Christophe, viola, M.Blumenfeld, violoncello. Kvartet přednese skladby Josepha...

Koncert mladých sólistů

Koncert mladých sólistů. ČC ve spolupráci s Národní Konzervatoří v Paříži pořádá od 20 hodin koncert Jazzového tria ( Vincent Le Quang, saxofon, Vincent Peirani, akordeon, Pierre Durand, kytara)....

Paris Prague Jazz Club

Stephanie Lemoine a její kvartet se vrací na scénu ve sklepě ČC Paříž.

Ensemble Martinů

Ředitel České filharmonie Václav Riedlbauch představuje ensemble Martinů, který tvoří flétnista Miroslav Matějka, houslistka Radka Preislerová, violoncellista Bledar Zajmi a pianista Daniel...

Západočeská galerie v Plzni

Čtvrtá a poslední přednáška z cyklu o neznámých sbírkách umění v galeriích po České republice, kterou povede Marketa Theinhard.

Cesty ozvěny

Cesty ozvěny…Výstava je kombinací zvukových instalací moravského umělce Quida Sena a obrazy Čecha Romana Kamese, která vznikala při jejich cestě do Tibetu.

Setkání studentů

Pravidelné setkání českých a francouzských studentů.

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179