Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

VALNÁ HROMADA ASOCIACE OLGA HAVEL FRANCE

České centrum jako každoročně propůjčuje své prostory Asociaci Olga Havel France, která zde uskuteční valnou hromadu a výroční zasedání. Tato asociace je podepsána pod financováním nebo...

POCTA JOSEFU PÁLENÍČKOVI

Večerem provede Jean-François Ballèvre

PANORAMA KNIH STŘEDNÍ EVROPY

V rámci cyklu Středoevropští pábitelé se každé dva měsíce koná setkání v některém z kulturních center, aby se diskutovalo nad novými knihami středoevropských zemí, které byly vydány francouzskými...

PARIS - PRAGUE JAZZ CLUB

Paris - Prague Jazz Club: René Miller´s Mariage Band - New Orleans Jazz.

KONCERT "KAPRALOVÁ KVARTET"

5. koncert z cyklu Soudobé české hudby organizovaných muzikoložkou Lenkou Stránskou v rámci české kulturní sezóny ve Francii 2002 Bohemia Magica. Rita Cepurcenko (1. housle), Simona Hurníková (2....

MIKULÁŠ V ČESKÉM CENTRU

Odpolední pořad s překvapením určený hlavně dětem a jejich rodičům. Koná se v den tradičně slaveného českého svátku.

KONCERT SKUPINY CALLIOPÉE

Skupina Calliopée - Cécile Daroux (flétna), Reanud Desbazeille (klarinet), Catherine Coquet (hoboj), Valérie Granier (fagot), Takemori Nemoto (lesní roh), Sandrine Chatron (harfa) a Fréderique...

VÁNOČNÍ TRH

Tradiční vánoční trh v Českém centru.

PARIS - PRAGUE JAZZ CLUB

Paris - Prague Jazz Club: skupina Echappée d´elles et Loïc Lantoine

KONCERT TRIO DES ISCLES

Pierre-Olivier Queyras (viola), Véronique Marin (violoncelo) a Frédérique Lagarde (klavír) zahrají skladby Martinů, Smetany a Dvořáka.

KONCERT S. ČURDOVÉ A A. RAJNOHOVÉ

4. koncert z cyklu Česká současná hudba organizovaný muzikoložskou Lenkou Stránskou v rámci české kulturní sezony ve Francii 2002 Bohemia Magica. Šárka Čurdová (flétna) a Alice Rajnohová (klavír)...

PARIS - PRAGUE JAZZ CLUB

Paris - Prague Jazz Club: skupina Silent Quartet.

VÝSTAVA "JAN TESAŘ, SOCHAŘ A DESIGNÉR"

Výtvarně - audiovizuální výstava českého sochaře Jana Tesaře. Pomocí speciálního systému zavěšení vystavených objektů, speciální elektroinstalace, zvukových a světelných efektů a videoprojekce je...

Mezinárodní kolokvium francouzských, českých a slovenských historiků

Šlechtické rody v habsburské monarchii od Bílé hory do roku 1848.

Fenomenologické kolokvium

Mezinárodní fenomenologické kolokvium organizované pražskou Univerzitou Karlovou a pařížskou Sorbonnou na půdě Českého centra Paříž.

KONCERT SKUPINY PSÍ VOJÁCI

Koncert známé punk-rockové kapely Psí vojáci s jejím lídrem Filipem Topolem

KONCERT TRIA GEISTER

V rámci cyklu Podzimní procházky evropskou hudbou představí francouzský skladatel Nicolas Bacri trio Geister, které zahraje skladby Smetany, Bacriho a Šostakoviče.

KONCERT PAVEL FAJT A SLEDĚ ŽIVÉ SLEDĚ

Koncert Pavla Fajta a skupiny Sledě živé sledě v rámci festivalu aletrnativní české hudby.

KONCERT "REICHA VERSUS OULIPO"

V rámci cyklu Musicolores se představí klavírista Jean-Francois Ballevre a zahraje skladby Berlioze, Liszta, Francka a Gounoda.

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Kalendář