Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Čeští a francouzští intelektuálové v období mezi dvěma světovými válkami

V rámci cyklu Diskuzní úterky 2002 – 6. konference cyklu pod vedením Antoina Marese.

Koncert s výkladem - "Vznik díla"

Setkání s Kryštofem Mařatkou, hudebním skladatelem a klarinetistou Michelem Lethiecem.

Hudební ateliér

Světová premiéra skladby hudebního skladatele Jana Klusáka (za jeho přítomnosti) v podání Pražákova kvarteta a pěvkyně Vandy Taberyové (soprán).

Bořek Šípek: Fantazie designu

Výstava známého českého designéra.

Česká grafika na prahu století

Reprezentativní výstava současné české grafiky Sdružení českých umělců a grafiků Hollar – podle výběru Vladimíra Suchánka.

Česká republika na přelomu nového tisíciletí

Panelová výstava fotografií a kopií dokumentů představujících tisíciletou tradici českého národa a jeho nejvýznamnější osobnosti a umělce ve 20. století.

České dny v Sofii

Akce ke státnímu svátku ČR.

Noc s... Vladimír Holan

Divadelní představení inspirované dílem Vladimíra Holana.

Nemiluji Tě

Recitál Elise Archambault (soprán) – procházka áriemi minulého století.

Propast propasti

Divadelní představení na motivy Rimbaudova díla „Sezóna v pekle“ o imaginárním setkání Vladimíra Holana a Artura Rimbauda.

Duch a válka

Přednáška profesora moderních dějin na Sorboně Oliviera Chaline o bitvě na Bílé Hoře a době pobělohorské.

Mezinárodní kolokvium o T. G. Masarykovi

Mezinárodní kolokvium historiků, filozofů, sociologů a dalších specialistů na osobnost T. G. Masaryka v Senátu.

Duch Saint Germain

Jazzový festival.

Lukáš Kándl: Pocta Audubonovi

Výstava malíře Lukáše Kándla.

Ravelovy zdroje romantismu

Klavírní recitál Liany Baronaite.

Kaféidées 2002 - Stránky z české literatury V.

Latinská a česká humanistická literatura

Odrazový můstek pro mladé talenty

Soutěž pro mladé jazzové hudebníky.

Hoboj a flétna od romantiky do současnosti

Koncert Vladislava Borovky (hoboj) a Hany Knauerové (flétna).

Paříž - Praha: České umění a literatura 20. století

V rámci cyklu Diskuzní úterky 2002 – 5. konference cyklu pod vedením Antoina Marese.

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175