Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Paris-Prague Jazz club

Paris-Prague Jazz club

Kvarteto Helios

Kvarteto Helios vzdává poctu českému skladateli Jindřichu Feldovi.

Posezení při kávě

Námětem tohoto Posezení při kávě je Šabachova kniha Babičky.

Sbírka Jiřího Koláře

Pařížské publikum bude mít příležitost se seznámit se sbírkou Jiřího Koláře, která nyní patří Muzeu Kampa. Jedná se o 65 unikátních obrazů a předmětů od nejslavnějších světových i českých...

Setkání studentů

Pravidelné setkání studentů žijících ve Francii.

Paris- Prague jazz club

Paris - Prague Jazz Club

Růžičkova klasika

Slavný český houslista Petr Růžička spolu s violoncellistou Jéremie Maillardem přednesou dua Martinů, Ravela a Kodályho.

Posezení při kávě

Středověká česká poezie

Dvojhlasy

Dvě sopranistky, Aurore Bouston a Louise Couturier za klavírního doprovodu Bertille Monsellier přednesou francouzsko - české melodie.

Týden klavíru v ČC - dvě klavíristky z Běloruska

Dvě běloruské klavíristky, vítězky klavírní soutěže, A.Guetmanova a A. Pozdniakova, přednesou skladby Dvořáka, Gerschwina a Rachmaninova.

Adriena Šimotová Grafika

Adriena Šimotová vystavuje v ČC své grafiky z let 1965 až 1995.

Týden klavíru - M. Vojtíšek

Skladatel a virtuoz Martin Vojtíšek přednese své, Janáčkovy a Chopinovy skladby v rámci Týdne klavíru v ČC.

Týden klavíru v ČC - Eresko

V rámci Týdne klavíru v ČC zazní skladby Janáčka, Debussyho, Griega v podání virtuoza Viktora Ereska.

Evropské zatracení v roce 1945

Kulatý stůl. Debata o pocitu viny Němců po druhé světové válce. Za ČR bude hovořit pan A J Liehm.

Rosas en flores

Tři zpěvačky, Emmanuelle Drouet, Elisabeth Lagneau a Hestia Tristani zazpívají polyfonie z nejrůznějších časových období.

Tuhle tangentu mám nejraději

Příběh mladičké geniální studentky matematiky, která prožívá milostný vztah s cizincem z Čech. Film od francouzské režizérky Charlotte Silvera.

Housle a klavír

Klavíristka Jana Leclerc Petrášová přednese spolu s houslistou Petrem Matějákem sonáty Mozarta, Smetany, Janovického a Dvořáka.

Středoevropští pábitelé

Pravidelné dvouměsíční setkání autorů, překladatelů, nakladatelů a příznivců středoevropské kultury.

Utopie a Železná opona

Přednáška paní Francoise Noirant o cestách francouzských intelektuálů do Prahy v letech 1945 až 1954.

Klavírní koncert

Mladý nadějný klavírista Florent Nagel zahraje skladby Chopina, Debussyho, van Beethovena a Stravinského.

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161