Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Komorní soubor Calliopée: Moving

Komorní soubor Calliopée zahraje skladby Antonína Dvořáka, Edith Canat de Chizy a Johannese Strausse.

Čeština pro nejmenší

čeština pro děti od 18 měsíců do 3 let

Čtení pro nejmenší

V zoo. Čtení, hudba a výtvarné umění pro děti od čtyř do jedenácti let.

Velikonoce v Českém centru

V přízemí Českého centra budou vystaveny tradiční české velikonoční předměty.

Komorní soubor Calliopée: Regards

Komorní soubor Calliopée nastudoval na sobotní koncert skladby J.K. Vaňhala, T. Escaicha, B. Mantovaniho, R. Clarke, J.Brahmse a Ph. Schoellera.

Čeština pro nejmenší

Hraní, malování a vyprávění v českém jazyce pro děti od 18 měsíců do 3 let.

Mladí sólisté

Violoncellistka Aurélienne Brauner přednese Sonátu pro violoncello solo op.8 Zoltana Kodalyho (1882-1967) - Allegro maestoso ma appassionato - Adagio - Allegro molto vivace a Sonátu pro...

Z pohádky do pohádky

Čtení, hudba a výtvarné umění pro děti od 4 do 11 let.

Výroba kraslic

Marie Hřibová z Moravy předevede různé metody zdobení kraslic.

Kryštof Mařatka "Čtyřnohá vrána"

Světovou premiéru melodramatické frašky českého skladatele Kryštofa Mařatky podle textu Danila Charmse hraje komorní soubor Calliopée v prestižním sále O. Messiaena v Paláci francouzského...

Jazzový klub Paříž-Praha

Alexandra Paris - akordeon.

Škola hrou

Doprava, pravidla silničního provozu... hudební a výtvarný kroužek pro děti od 4 do 11 let.

Mladí sólisté

A. Brauner - violoncello, E. Christien - klavír. Program: L. Janáček, L. van Beethoven, G. Ligeti, A. Piazzolla.

Jazzový klub Paříž-Praha

Pavel J. Ryba & mind the Step - česká skupina. S P.J. Rybou vystoupí Jiří Kollman a Jiří Šindelář.

Škola hrou

Čtenářský, hudební a výtvarný kroužek pro děti od 4 do 11 let. Tématem dne budou zimní sporty.

Bohumil Hrabal - Krásná Poldi

Literární pořad Jeana-Gasparda Páleníčka

Janáček a Martinů v pařížské Opeře

Koncert uvede spisovatel Guy Erismann, který právě vydal Janáčkův životopis v nakladatelství Seuil. Sbor mladých hlasů Aposiopée pod vedením Nataši Bartoškové zazpívá Janáčkovy lidové písně a...

Mladí sólisté - barokní hudba

M. Camilleri - barokní housle; J. Léonard - viola; A. di Pasquale - cemballo. Díla F. Francoeura (1698-1787), M. Maraise (1656-1728), J.-M. Leclaira (1697-1764).

Mladí sólisté

F. Charpentier - klarinet, A. Piboule - klavír. Na programu je F.Poulenc, M.Matalon, C.Debussy, B.Martinů.

Opera Memnon čili o lidské moudrosti

Koncertní podobu opery Vojtěcha Saudka podle filosofické Voltairovy povídky Memnon nastudoval soubor hudebníků z Oblastní konzervatoře v Poitiers pod vedením Erika Sporgise. Orchestr hraje ve složení...

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146