Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ztracená duše národa 6 – Ztráta víry

projekce filmu Olgy Sommerové

Dialogy

koncert klasické hudby

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert klasické hudby organizovaný v rámci cyklu absolventů Pařížské konzervatoře. Takaya Sano, klavír.

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert klasické hudby v rámci cyklu absolventů Pařížské konzervatoře. Díla od Tartiniho, Brahmse, Ysaÿe, Paganiniho.

Výtvarný ateliér - tkaní pro dospělé

večerní ateliér tkaní pro dospělé

Výtvarný ateliér - tkaní pro dospělé

večerní ateliér tkaní pro dospělé

Výtvarný ateliér - Keramika pro dospělé

výtvarný ateliér pod vedením Lenky Michalcové

Kaféïdées, literární kavárna

Karel Čapek-Život a dílo skladatele Foltýna

Ztracená duše národa 5 – Ztráta odpovědnosti

Dokumentární cyklus o zločinech komunismu v zrcadle osudů politických vězňů. Režie: Petr Nikolaev.

Světová premiéra nové verze Janáčkovy skladby Pohádka

s klavíristou Jean-François Ballèvre a muzikoložkou Lenkou Stránskou

PARIS PRAGUE JAZZ CLUB

koncert skupiny FRACTIONS

68 rok Nula

Projekce filmu za přítomnosti autorky, Ruth Zylbermanové, Anny Šabatové a Petra Uhla.

Koncert "Mladí sólisté"

Felician Honsig-Erlenburg se svými přáteli

Různé pohledy na rok 1968 - debata

Úvodní akce festivalu „Rok 1968 – film + politika“

Fabien Mary Quartet

Koncert v Paris-Prague jazz club

Festival Film + politika

Sedmý den, osmá noc

Festival Film + politika

Slyšte můj křik, Čas který žijeme

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133