Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Přednáška Jana Sokola

Profesor Jan Sokol, děkan Fakulty sociálních věd University Karlovy, přijal pozvání spolku AFTS (Přátelství francouzsko -československé). Beseda na téma " Evropský duch a české...

Capriccioso, koncert české a francouzské hudby

Zdenek Fibich : Kvintet pro klarinet, lesní roh, klavír, housle a violoncello, op 42. Arnold Schonberg : Komorní symfonie č.1, op 9, v e mol. Leoš Janáček : V mlhách, pro klavír. Nicolas...

Koncert Mladí sólisté

Debussy, Janaáček. Mara Dobresco - klavír

Jan Zábrana - Celý život

Ku příležitosti vydání výboru ze Zábranova deníku, kterého k vydání v nakladatelství Allia připravil Patrik Ouřdeník a přeložila Marianne Canavaggio.

Karel Zeman - Na kometě

V rámci kulturní sezóny "Česká kultura 60. let" (generální komisař: Jean-Gaspard Páleníček).

Odpoledne pro děti

Loutkové divadlo.

Projekce filmu Le Bonheur dans 20 ans

České centrum promítá vzácnou kopii filmu Alberta Knoblera, který z filmových dokumentů sestavil 130 minutový černobílý film o československých dějinách mezi rokem 1948 a 1968.

Jazzový klub Praha Paříž

Zpěvačka Christine Flowers za doprovodu kontrabasu, piana a bicích přednese jazzové evergreeny.

Od baroka k Mozartovi 1

Koexistence jazyků, konkurence jazyků: od Balbína k Thámovi a Adelungovi

Orbis Pictus

ORBIS PICTUS. Interaktivní expozice zvukově vizuálních organismů a krajin. (koncepce Petr Nikl) Výstava je otevřena veřejnosti od pondělí do soboty od 10 do 19 hodin. Projekt „Uměním...

Setkání s Jiřím Bělohlávkem

Ředitel Nadace Bohuslava Martinů Aleš Březina bude rozmlouvat s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, který v současnosti řídí operu Juliette Bohuslava Martinů v pařížské Bastille.

Koncert Mladí sólisté

Klavíristka Sofja Gulbadamova přednese Beethovenovy a Chopinovy skladby.

Koncert Mladí Sólisté

Večer v rámci pravidelných koncertů ve spolupráci s Pařížskou konzervatoří. Mezzo sopranistka Aurore Ugolin a klavírista Tristan Dely přednesou díla Petra Ebena, Francka Bridge, Gustava...

Premiéra opery Julietta Bohuslava Martinů

Julietta aneb snář, tříaktová opera Bohuslava Martinů z roku 1938 zazní v pařížské opeře Bastille za řízení Jiřího Bělohlávka.

Mladí sólisté

Mathilde Borsarello - housle.

Odpoledne pro děti

Pravidelné setkání dětí hovořících česky. Tentokrát děti uvidí malé loutkové představení.

Jazzový klub Praha Paříž

Jacques Bouniard Quartet

Mozart - skladby pro čtyři ruce

Klavírista a pedagog Jean-Francois Ballèvre, žák Josefa Páleníčka, s klavíristkou Jeanne-Marie Golse přednesou díla pro čtyři ruce W. A. Mozarta, Jana Ladislava Duška a Johana Christiana...

Odpoledne pro děti s Asociací Entracte en France

Odpoledne pro děti v českém jazyce. Námětem dnešního setkání je W.A.Mozart. Koncert souboru Nataši Bartoškové.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129