Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Trio Max Brod

Komentovaný koncert

Mnichov: mělo se bojovat?

Debata v rámci Festivalu osmiček

Věra Nováková

Retrospektivní výstava 1950 - 2000

Duo Bell-Deveselu - Fodoreanu

Ana-Maria Bell-Deveselu, housle - Dorel Fodoreanu, violoncello

Pas pro jazyky

Hodiny češtiny zdarma

MUKL: „Muž určený k likvidaci“

Debata s dvěma politickými vězni

Festival Film + politika

projekce filmů

Česká hudba v Besançonu

kulatý stůl + koncert

Ztracená duše národa 6 – Ztráta víry

projekce filmu Olgy Sommerové

Dialogy

koncert klasické hudby

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert klasické hudby organizovaný v rámci cyklu absolventů Pařížské konzervatoře. Takaya Sano, klavír.

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert klasické hudby v rámci cyklu absolventů Pařížské konzervatoře. Díla od Tartiniho, Brahmse, Ysaÿe, Paganiniho.

Výtvarný ateliér - tkaní pro dospělé

večerní ateliér tkaní pro dospělé

Výtvarný ateliér - tkaní pro dospělé

večerní ateliér tkaní pro dospělé

Výtvarný ateliér - Keramika pro dospělé

výtvarný ateliér pod vedením Lenky Michalcové

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128