Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Soudobé umění v Praze - přednáška galeristky Moniky Burian

Ředitelka galerie Vernon Fine Art Monika Burian spolu se sochaři, historiky umění a komisaři výstav seznámí francouzské publikum se situací českého současného umění na trhu. Debaty se zúčastní český...

Jean-Gaspard Páleníček - večer s českou poezií

Ku příležitosti vydání zvláštního čísla revue Liqueur 44 (podzim 2006) věnovanému české poezii

Křest knihy "Česká kultura 60. let"

Texty sebrali Michael Wellner-Pospíšil a Jean-Gaspard Páleníček, redigoval Jean-Gaspard Páleníček, s předmluvou Antonína J. Liehma

Výstava obrazů Jana Zelenky

Český malíř a sochař žijící ve Francii Jan Zelenka vystavuje své obrazy a kresby v předsálí kina Accattone v Paříži. Vernisáž se koná 3.4. v 18h30. Výstava je otevřená denně od 14h do 21h. Espace...

Kočár do Vídně

Projekce českého filmu v původním znění s francouzskými titulky. Filmy Karla Kachyni z roku 1966 vypovídá o absurditě války.

Kryštof Mařatka: Čtyřnohá vrána

Repríza melodramatické frašky českého skladatele Kryštofa Mařatky podle textu Danila Charmse. Hraje komorní soubor Calliopée.

Recitál Alison Kamm

"Habsburkové a hudba" aneb Praha, Vídeň a Budapešť tančí ... sopranistka Alison Kamm v klavírním doprovodu Isabelle Hénaff přednesou známé skladby středoevropských skladatelů (Mozart, Smetana,...

Šílení

Podle vlastního scénáře natočil výtvarník, scenárista a režisér Jan Švankmajer film Šílení, který označuje za „filozofický horor“ a bude opět kombinací hraného filmu s animovanými pasážemi. Tématem...

"Koncerty - tvorba - zrcadlení" Festival Calliopée

Tři dny koncertů vážné hudby. Komorní orchestr Calliopée zahraje skladby, které jim byly věnovány. Každý koncert bude uveden autorem skladeb.

Svátek hudby

Hodinový koncert na závěr sezóny 2006/2007. Skladby Antonína Dvořáka a Roberta Schumanna.

Svátek hudby

koncert zrušen

Hynek Martinec : Zuzana

Hynek Martinec (1980) vystavuje hyperrealistický portrét Zuzany - příznivci tohoto žánru si budou moci prohlédnout portrét Zuzany ve finských brýlích pouze v úterý 13. března večer - potom se obraz...

Mladí sólisté

Klarinetistka Sandrine Vasseur a klavírista Sanja Bizjak zahrají díla skladatelů Stravinského, Schumanna, Webera a Debussyho.

Mladí sólisté

Studenti Pařížské konzervatoře Ji Youn Park (housle) a Karam Kim (klavír) zahrají skladby Brahmse a Čajkovského.

Jedeme na prázdniny

Čtení, hudba a výtvarné umění pro děti. Odpoledne v českém jazyce.

Mladí sólisté

20h Stanislaw Kierner, basbaryton, přednese za klavírního doprovodu Nicolase Kaitasova skladby Duparca, Wagnera, Rachmaninova, Bizeta, Mozarta.

Mladí sólisté

Koncert vážné hudby. Studenti pařížské konzervatoře Emmanuelle de Negri (soprán), Mathurin Matharel (barokní violoncello), Brice Sailly (cemballo) přednesou skladby Monteverdiho, Purcella a...

Svátek matek

Čtení, hudba a výtvarné umění pod vedením českých pedagožek pro děti od 4 do 11 let.

Setkání se skladatelkou Edith Canat de Chizy

Projekce filmu Francoise Porcila "Les voix de l'imaginaire" o skladatelce Edith Canat de Chizy a koncert komorního orchestru Calliopée. Na programu díla skladatelky a Marka Kopelenta.

Bohemia Magica

V rámci Setkání se skladatelkou Edith Canat de Chizy se koná koncert jejích skladeb. Dále zazní kompozice Antonína Dvořáka a Zoltana Kodalyho.

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121