Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert v rámci cyklu absolventů Pařížské konzervatoře. Nima Sarkechik, klavír.

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert v rámci cyklu absolventů pařížské Konzervatoře. Vincent Penot, klarinet; Saténik Khourdoian, housle; Lucile Mauchoffé, violoncello; Hélène Rusquet, klavír

Martinů revisited

Speciální večer k přípravě oslav 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů.

Petr Zelenka Quartet

PARIS-PRAGUE JAZZ CLUB

Polkový bál

Taneční večer v rytmu polky

Česká škola bez hranic

Dětské pořady

Polkový bál

Taneční večer v rytmu polky

Svět kolem nás

Dětské pořady

Evropská hudba

Evropská hudba pro kontrabas a piano, na téma sonáty českého skladatele Františka Hertla

Pocta Jindřichu Feldovi

Jindřich Feld a Francie: svědectví českých a francouzských osobností. Pražákovo kvarteto: 4. kvartet Jindřicha Felda

Kroužek tkaní

„Polštáře, polštářky do každé rodiny“ - večer s tkaním pod vedením Zuzany Jungmanové, umělkyně žijící v Londýne. Seznámení s technikou hladkého tkaní na rámu. Tkaní jako forma meditace pro...

Vánoční trh

Vánoční trh - prodej dekorativních předmětů a CD s českou hudbou

Konference o architektuře

"Znova vymyslet industriální města - projekt s otazníkem"

PARIS-PRAGUE JAZZ CLUB

Jan Schumacher Silent Quartet

Koncert Mladí solisté

Koncert mladých solistů - studentů konzervatoře

Koncert Mladí solisté

Koncert mladých solistů - studentů konzervatoře

Koncert Jazzycolors

Rumuská jazzová skupina Trigon vystoupí v Českém centru v rámci festivalu Jazzycolors 2007

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121