Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Mladí sólisté

Mi-Sa Yang (housle) a Keiko Hyakute (piano) zahrají skladby F.Poulenka a L. van Beethovena.

Mladí sólisté

Flétnistka Marion Ralincourt a harfenistka Lucie Marical přednesou skladby Bacha, Schuberta, Jeana Crase.

Hrátky v češtině

Čeština pro děti od 18 měsíců do 3 let. Příprava divadelního představení.

Vše o zahradě

Aktivity v češtině pro děti od 4 do 11 let.

Geometrie nahoty

Výstava černobílých fotografií Pavla Brunclíka z nového cyklu snímků nahých tanečníků. K výstavě bude vydán katalog. Fotografie ze stejného cyklu budou vystaveny v červenci v...

10. výročí založení Českého centra v Paříži

České centrum pořádá slavnostní večer u příležitosti 10. výročí založení. Večera se zúčastní české i francouzské významné osobnosti a umělci, na večeru zazní hudební...

Slavné kvintety

Na koncertě v Invalidovně zazní Schumannův Klavírní kvintet Es dur, op. 44, smyčcový kvartet "Falaises" Edith Canat de Chizy a Dvořákův Smyčcový kvintet G dur, op. 77 v podání...

Hrátky s češtinou

Čeština pro nejmenší. Pro děti od 18 měsíců do 3 let.

Strany zelených ve východní Evropě

Profesor Jacques Rupnik bude přednášet o stranách zelených ve východní Evropě.

Česká hudba v Opeře

Janáčkovo trio (Helena Jiříkovská, housle, Marek Novák, violoncello, a Markéta Janáčková, klavír) přednesou Trio č.1, op.21, B 51 Antonína Dvořáka, Janáčkovu Kreutzerovu sonátu a...

Znojmo 2009

Svátky jara II. Prezentace projektu Znojmo 2009. 10. - 12.7.2009 se ve Znojmě budou konat slavnosti u příležitosti dvoustého výročí napoleonské bitvy u Znojma.

Jazzový klub Paříž Praha

Ostaš - lehce barokní česká jazzová kapela se vrací po 2 letech do Paříže.

Strašidla a čarodějnice českých pohádek

Škola češtiny jinak. Čtení, hudba a výtvarné umění pro děti od 4 do 11 let.

Přednáška o vzniku spolku Sokol

Přednáška Serge Bernarda o historických podmínkách vzniku Sokola.

Jazzový klub Paříž Praha

Martina Fišerová - poslední jazzový pátek v Českém centru pod vedením ředitele Michaela Wellnera Pospíšila.

Středoevropské pábení

Panorama posledních publikací o střední Evropě. Autoři, překladatelé a nakladatelé představují knihy o střední Evropě vydané v nedávné době ve francouzštině.

České Velikonoce pro děti

Malování velikonočních kraslic pod vedením moravské malérečky.

Mladí sólisté

Lucie Marical, harfa, Marion Ralincourt, flétna, Michel N’Guyen, viola, přednesou díla skladatelů Baxe, Ravela, Takemitsuho a Debussyho.

Mladí sólisté

Houslista Yun Peng Zhao v klavírním doprovodu Emmanuela Christiena zahraje skladby skladatelů de Chaussona a Francka.

České Velikonoce pro děti

Malování velikonočních kraslic s moravskou malérečkou.

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118