Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Doznání

Projekce filmu a debata

Svět kolem nás

Dětské pořady

Recitál Laury Havu

Klavírní recitál

PARIS-PRAGUE JAZZ CLUB

Oncle Strongle

Česká škola bez hranic

Dětské pořady

Záhadná smrt českého demokrata

Projekce dokumentárního filmu

Svět kolem nás

Dětské pořady

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert mladých absolventů Pařížské konzervatoře - Aline Piboule, klavír

Koncert „Mladí sólisté“

Koncert absolventů Pařížské konzervatoře, Trio Aumage - díla od Betsy Jolasové, Gilberta Amyho, Bély Bartóka

PARIS-PRAGUE JAZZ CLUB

Sextet erectus

Živá muzea

Děstké pořady

Živá muzea

Dětské pořady

Živá muzea

Dětské pořady

PARIS-PRAGUE JAZZ CLUB

koncert kapely Shrimp City Slim

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112