Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Moïra MD uvádí Les Martinos

Jazz Be & hard Bop (Francie)

Rene Miller Wedding Band

Mississippi Blues & Soul (USA)

Politický vývoj v České republice po roce 1989: jak dál?

Debata mezi politologem Jacquesem Rupnikem a novinářkou Anne Dastakianovou.

Xénia Hoffmeisterová - Polykač barev

Vernisáž ve čtvrtek 8. března 2012 od 19h za přítomnosti umělkyně.

Fimfárum

České centrum Paříž připravilo u příležitosti uvedení filmu do francouzské distribuce výstavu filmových dekorací . Uvede také mimořádnou projekci dvou povídek z Fimfára - do třetice všeho dobrého za...

Trio Prisma

Clara Nováková, flétna - Adrian van Dongen, violoncello - Timothy Lissimore, klavír

Miloš Síkora - Mésangerie

Výstava obrazů, kreseb a objektů

Umlčené hlasy

České centrum Paříž pořádá koncert, který zazní v rámci festivalu Voix Etouffées 2012 (Umlčené hlasy) pod taktovkou dirigenta Alexandre Myrat.

O slavnosti a hostech

Film Jana Němce, 1966, 1h10, v původním znění s francouzskými titulky

Odvahu každý den

Film Evalda Schorma, 1964, 1h27, v původním znění s francouzskými titulky

Klavírní stránky napoleonských dějin 1800-1815 - 2. část

Recitál klavíristy Daniela Proppera, díla komentuje Olivier Feignier

Klavírní hudba v době Bedřicha Smetana

Marie-Cécile Milan, klavír

Romantický český a evropský klavír pro 2 a pro 4 ruce

Jana Leclerc-Petrášová, Yanka Hékimova - klavír

Vertigo

Dorota Bárová – zpěv, violoncello, Oskar Török – trubka, Marcel Bárta – alt saxofón, soprán saxofón, basklarinet, Vojtěch Procházka – klavír, Rastislav Uhrík – kontrabas, Daniel Šoltis –...

Démanty noci

Film Jana Němce, 1964, 1h10, v původním ynění s francouzskými titulky

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109