Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.6.2006 - 19.9.2006

Orbis Pictus

ORBIS PICTUS. Interaktivní expozice zvukově vizuálních organismů a krajin. (koncepce Petr Nikl) Výstava je otevřena veřejnosti od pondělí do soboty od 10 do 19 hodin. Projekt „Uměním ke svobodě v srdci velkoměst“ je úzce spjat s dílem Jana Amose Komenského. Expozice ORBIS PICTUS se snaží volně reflektovat jeho myšlenky formou interaktivních nástrojových objektů a obrazů. Tento instrumentální soubor se zaměřuje zejména na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Projekt je zamýšlen jako proměnlivá, rozvíjející se sestava, reagující na prostor, který zabydluje. Jako cesta, vedoucí krajinou zvukových či vizuálních organismů, a ústící u ústředního objektu „Labyrintu světa a ráje srdce“. Nástrojové soustavy, uschované pod nafouklým vejcovitým pláštěm. Myšlenky J. A. Komenského jsou zde asociovány nepopisně a abstrahovaně. Na pozadí zmenšeného světa lidského bloudění a cirkulování, majícího podobu kinetického orloje, připomínajícího tradici staročeských mechanických betlémů , vznikají volné řetězce otázek a asociací, iniciujících návštěvníkovu představivost. Dávají mu nahlédnout z jiné perspektivy na panoptikum světa, a umocňují jeho roli poutníka. Zavádí ho do platonské jeskyně, plné reflexí a stínů. Většina částí „Labyrintu“, ale i ostatních krajin, je přímo závislá na návštěvníkově kreativní aktivitě. On sám spouští a uvádí do chodu jednotlivé pohybové, vizuální i zvukové součásti. Spolu s ostatními přítomnými návštěvníky tvoří jakousi symfonickou mapu pro všechny smysly. Ovládání je mechanické, jednoduché a hravé. Nástroje neobsahují žádné elektronické přístroje a počítače, nahranou hudbu,či filmovou smyčku. Vše je vytvářeno na místě samotnými návštěvníky, uvědomujícími si tím svou autorskou spoluúčast a vzájemnou komunikaci. Hlavním tématem i smyslem projektu je, stát se komunikačním kanálem, jdoucím napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt ORBIS PICTUS navazuje na poselství J. A. Komenského a všech, kteří důvěřují v sílu tvořivé touhy po poznání. Expozicí provází obrazy Rut Kohnové, které jsou zároveň ilustracemi knihy J. A. Komenského – „ Labyrint světa a ráj srdce", jež souběžně vychází ve francouzském překladu. Autory objektů - nástrojů jsou Petr Lorenc, Ondřej Smeykal, Jaroslav Kořán, Václav Smolka, Martin Janíček, Milan Cais a Petr Nikl. Koncepce vychází ze zkušeností, nabytých při interaktivních výstavách: „Hnízda her“, Praha, 2000, Galerie Rudolfinum. „Zahrada fantazie a hudby“, japonské Aichi, EXPO 2005, expozice českého pavilonu.

  

 

 

Projekt „Uměním ke svobodě v srdci velkoměst“ je úzce spjat s dílem Jana Amose Komenského.

Expozice ORBIS PICTUS se snaží volně reflektovat jeho myšlenky formou interaktivních nástrojových objektů a obrazů. Tento instrumentální soubor se zaměřuje zejména na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze  vlastní smysly.

Projekt je zamýšlen jako proměnlivá, rozvíjející se sestava, reagující na prostor, který zabydluje. Jako cesta, vedoucí krajinou zvukových či vizuálních organismů, a ústící u ústředního objektu „Labyrintu světa a ráje srdce“. Nástrojové soustavy, uschované pod nafouklým vejcovitým pláštěm.

           Myšlenky J. A. Komenského jsou zde asociovány nepopisně a abstrahovaně. Na pozadí zmenšeného světa lidského bloudění a cirkulování, majícího podobu kinetického orloje, připomínajícího tradici staročeských mechanických betlémů , vznikají volné řetězce otázek a  asociací, iniciujících návštěvníkovu  představivost.  Dávají mu nahlédnout z jiné perspektivy na panoptikum světa, a umocňují  jeho roli poutníka. Zavádí ho do platonské jeskyně, plné reflexí a stínů.

            Většina  částí „Labyrintu“, ale i ostatních krajin, je přímo závislá na návštěvníkově kreativní aktivitě. On sám  spouští a uvádí do chodu jednotlivé pohybové, vizuální i zvukové součásti. Spolu s ostatními přítomnými návštěvníky  tvoří jakousi symfonickou mapu pro všechny smysly. Ovládání je mechanické, jednoduché a hravé. Nástroje  neobsahují žádné elektronické přístroje a počítače, nahranou hudbu,či filmovou smyčku. Vše je vytvářeno na místě samotnými návštěvníky, uvědomujícími si tím svou autorskou spoluúčast  a  vzájemnou  komunikaci.

             Hlavním tématem i smyslem projektu je, stát se komunikačním kanálem, jdoucím napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt ORBIS PICTUS navazuje na poselství J. A. Komenského a všech, kteří důvěřují v sílu tvořivé touhy po poznání.

 

Expozicí provází obrazy Rut Kohnové, které jsou zároveň ilustracemi knihy J. A. Komenského – „ Labyrint světa a ráj srdce", jež souběžně vychází ve francouzském překladu.

 

Autory objektů -  nástrojů jsou Petr Lorenc, Ondřej Smeykal, Jaroslav Kořán, Václav Smolka, Martin Janíček, Milan Cais a Petr Nikl. 

 

Koncepce vychází ze zkušeností, nabytých při interaktivních výstavách:

„Hnízda her“,   Praha, 2000, Galerie Rudolfinum.

„Zahrada fantazie a hudby“, japonské Aichi, EXPO 2005, expozice českého pavilonu.

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 29.6.2006
Do: 19.9.2006

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala