Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2017

Noc literatury

V rámci 5. ročníku Noci literatury bude České centrum Paříž společně s nakladatelstvím La Différence prezentovat překlad románu Bylo nás pět Karla Poláčka. Klasiku české lituratury přeložil Martin Daneš, vyšla u stejnojmenného nakladatelství dne 15. dubna. Akce letos proběhne ve 20. obvodu, konkrétně v Belleville a Ménilmontant v prostorách nakladatelství La Différence.

Úryvky z knihy budou prezentovány osobně překladatelem románu Martinem Danešem. 

 

KAREL POLÁČEK

Bylo nás pět

2017, Nakladatelství La Différence | Román | Překlad Martin Daneš

Biografie

Karel Poláček, novinář, představitel meziválečné humoristické a satirické prózy, se narodil českožidovské živnostenské rodině. V Rychnově nad Kněžnou začal studovat gymnázium, které dokončil v Praze. Poté pracoval jako úředník. V roce 1914 narukoval do války, na srbské frontě se dostal do zajetí. Po válce začal v roce 1920 publikovat do periodik Nebojsa a Tribuna. Náležel k okruhu autorů kolem Lidových novin. Vedle bratří Čapků se přátelil s F. Peroutkou. Od roku 1922 byl redaktorem Lidových novin, Tribuny a Českého slova. V letech 1927 – 1930 řídil humoristický čtrnáctideník Dobrý den. S Karlem Čapkem se uvedli jako autoři nově zavedeného sloupku. Po Mnichovu poslal Karel Poláček svoji jedinou dceru do Velké Británie, sám však nestihl včas odejít. Z Lidových novin byl z rasových důvodů propuštěn a nesměl publikovat. V roce 1943 se přihlásil dobrovolně do transportu do Terezína, když do něho byla zařazena jeho životní družka. Karel Poláček zahynul v koncentračním táboře o rok později.

OBSAH

Román  Bylo nás pět napsal Poláček krátce před odchodem do Terezína, poprvé vyšel v roce 1946. Kniha zobrazuje dění na maloměstě tentokrát očima dítěte. Jedná se o mistrovské dílo jazykové komiky. Příhody pěti chlapců jsou psány groteskní kombinací jazyka hovorového, obratů z dobrodružné četby a slohu povinných školních prací. Jak napsal Radko Pytlík, „nesourodými jazykovými rovinami, v parodii školního, vědomě strojeného vyjadřování, ukázal kouzelný dětský svět bez chtěné naivity a poučování, v přirozeném humoru klukovských her, řečí a anekdot.“

 

Ve spolupráci s FICEP / Sdružení zahraničních kulturních institutů v Paříži / a nakladatelstvím La Différence.

 

ENTRÉE LIBRE

 

 

Místo konání:

Édition de la Différence, 30 rue Ramponeau 75020 Paris

Datum:

27.5.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala